ŠKOLNÍ MĚSÍČNÍK:

Prosinec – Nový rok klepe na dveře

30. 12. 2022

Rok 2022 již odpočítává své poslední minuty, proto by se asi hodilo zhodnotit, co všechno jsme v SŠTŘ stihli, jaké akce proběhly, z čeho máme největší radost a zároveň lehce nahlédnout do roku dalšího. Proto jsme oslovili ředitele školy Mgr. Vladimíra Blažeje a požádali ho o pár slov.

Pokuste, se, prosím, shrnout nejdůležitější okamžiky roku 2022.
"Je velmi ošemetné říkat něčemu nejdůležitější. Již nějaký čas charakterizuji naši školu jako "POLOFIRMU" s řadou činností, mezi kterými je samozřejmě nejdůležitější vzdělávání a výchova našich žáků, kteří mají zaplňovat stále více disproporční trh práce. Takže začnu obecně, v roce 2022 jsme ukončili školní rok 2021/2022, který byl po dlouhé době normální. Vrátit ho ale do normálu po covidové pauze, to byla mnohdy velká dřina, protože nastavení řady obyvatel této země po uzávěrách bylo velmi rozdílné a to se týkalo i nás. To byl tedy první důležitý okamžik. V oblasti pedagogické jsme oživili systém naší Interní akademie, který má za cíl podporovat talentované a motivované žáky. Do roku 2022/2023 jsme vstoupili s počtem 515 žáků v 23 třídách, oživili jsme systém odborných kurzů ukončených požadovanými certifikáty, organizovali jsme akce pro veřejnost, ať už to byl podíl na 700. výročí vzniku obce Hlušice, Vánoční trhy v Novém Bydžově, dny otevřených dveří, sportovní akce či společné akce s partnery, například s DS HOLDING Libštát. Škola se zúčastnila natáčení pořadu "PROSTŘENO SPECIÁL" televize PRIMA, Filip Bajora odjel s týmem CZECH SAMURAIS na Rally Dakar do Saúdské Arábie, byli jsme ve finále gastronomické soutěže ČESKÝ KAPR 2022. Opět jsme se vydali do zahraničí s projektem ERASMUS či do rakouských Alp. Ono toho je spousta a nedá se všechno postihnout, takže se musím omluvit, pokud jsem něco dostatečně nevypíchl".

Takže zkusme se zabývat i jinými segmenty činnosti školy než je vzdělávání.
"Začnu investicemi, naším základním cílem je dokončit triádu kmenových investičních akcí, které ovlivní školu na řadu let dopředu. Po dokončení dílenského areálu v Novém Bydžově pro technické obory a areálu střediska potravinářských oborů v Chlumci nad Cidlinou nás čeká akce stavby dílen v Hlušicích, kde najde nové zázemí zejména obor Opravář zemědělských strojů, ale i všechny obory, jejichž základem je výuka diagnostiky. Zbourali jsme starý objekt, ze kterého hodně sálala historie (smích), projektově a legislativně je vše téměř dokončeno, teď se hlavně bavme o financích, a poté o zhotoviteli. Vedle toho jsme zmodernizovali jedno patro budovy v Novém Bydžově pro mladé elektrikáře, dokončili kanalizaci hlušického centra. Daří se nám ekonomicky, protože většina našich zaměstnanců nepatří k "líným pedagogům", to je totiž termín jednoho z "odborníků" na vzdělávání, ale učí děti vše efektivně využívat a sami jdou příkladem. Pokročili jsme v personalistice, protože není dnes nic těžšího než najít kvalitního odborníka, který je ochoten učit a zejména učit dobře a efektivně. Proto jsme se vydali cestou, kterou jsme okoukali u ředitele smíchovské průmyslovky, tedy sázce na vlastní absolventy. Máme jich už velkou řadu a třeba účast školy na RALLY Dakar nebo stavba vozidla TATRA je určitě výsledkem této absolventské personální filozofie. Mám radost z nastavení managementu, byť tady personální práce nikdy nekončí. Podařilo se nám v několika případech přivést další kvalitní pedagogy, ať už z jiných škol nebo z privátní sféry, to je výsledek i prozíravé pomoci našeho zřizovatele. Ve složitém systému naší školy je nutný optimální logistický a informační tok, tady nejde o efekt, ale o účinnost a věřím, že ten, kdo o informace stojí, tak jsou mu předestřeny na podnose. Řešíme evropské projekty, digitalizaci a IT problematiku, škola už například hospodaří s téměř 400 počítačovými jednotkami. Využili jsme novely nařízení vlády o vyučovací povinnosti a pro každý ze základních kamenů školy má náš subjekt svého zástupce ředitele. Vzděláváme dospělé, letos jich končilo závěrečnými zkouškami více jak 30, našli si nás i promovaní inženýři, doktoři medicíny, magistři či bakaláři (úsměv). Tuto součást hodnotím velmi vysoko."

Kterou akci považujete za nejpovedenější?
"Zase - nechci nic opomenout, těch akcí je spousta. Ten dotaz mne trochu irituje (smích). Osobně jsem byl nadšen tím, co se odehrálo v Hlušicích, kdy nás v rámci 70. výročí vzniku hlušické školy a 700 let Hlušic navštívilo více jak 500 návštěvníků, mám obrovskou radost z toho, jak svoje činnosti pojímají střediska automobilních a potravinářských oborů, přičemž vrcholy byly stavba TATRY, účast na Dakaru včetně tiskové konference na Švarcavě nebo natáčení televize PRIMA. Skvěle se rozjela spolupráce se základními školami, Dům mladého technika a řemeslníka, soutěž Já už to znám, umím s více jak čtyřmi stovkami žáků základních škol, projekty soutěžních klání Peče celá Cidlina nebo MASTER CHEF junior, to byly a jsou skvělé akce.

Jaké jsou plány do budoucna?

"Postavit dílny v Hlušicích, úkol číslo jedna. Zahájit úpravu a částečnou rekonstrukci hlavní budovy školy v Novém Bydžově v ulici Dr. M. Tyrše 112. Dále pokračovat v personální stabilitě školy, dokončit zde i jisté změny, ať už z důvodů věkových nebo těch, které spočívají v tom, že musíme akcentovat to, že se naši zaměstnanci, máme jich již více než 100, musí ztotožnit s firemní kulturou školy. Výrazně chceme pracovat s našimi partnery, kteří nyní zažívají nelehké časy, ať už je na vině energetická oblast nebo zásahy byrokratických struktur, které někdy o korporátní sféře bohužel vědí velké nic. Rádi bychom navázali na akce typu Den ryby, Zemědělský den ZAS Mžany, projektový den DS HOLDING Libštát, spolupráce se ŠKODA AUTO Mladá Boleslav či TATRA Kopřivnice, chceme zefektivnit činnost Školních závodů školy nebo pokračovat ve strukturální spolupráci typu podepsaného memoranda s ČESMAD BOHEMIA, činnosti v Krajské hospodářské komoře či Svazu zaměstnavatelů. Jsme členy i dalších profesních svazů. Čekají nás ekonomické bitvy, které budou zkouškou i našeho ekonomického a technického centra. Rádi bychom měli stabilně více jak 500 žáků v 22-24 třídách, to je zatím náš pomyslný strop, pokud nebude dokončena výstavba dílen. A musíme především učit tak, abychom mohli dávat podpisy na maturitní vysvědčení či výuční listy s čistým svědomím. Zcela\ určitě budeme naplňovat heslo "nemůžeš, pomůžeme Ti, neumíš, naučíme Tě, nechceš, nechceme Tě. To je hodně výrazný základ naší pedagogiky".

Co byste škole popřál do nového roku?

"Přání je jedna věc a realita druhá. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Zatím se můžeme výrazně opřít o našeho zřizovatele, o naše partnery, o naše municipality, o řadu rodičů a hlavně o většinu našich zaměstnanců. Moc si přeji, aby uvažovali ve směru "res comunale", tedy ve směru prospěchu našich školních chodeb, a občas upozadili směr "res specialis" a preferovali zájmeno my nad zájmenem já. Pokud tomu tak bude, což si přeji ze všeho nejvíce, bude to dobré. Prostě do našeho hardware potřebujeme skvělý software a pak celý systém bude fungovat, od managementu až po třeba odborníky z praxe, kteří u nás externě učí. Takže závěrem vyslovím přání shrnující, abychom nechali v roce 2023 především promluvit naše činy. Ty mají větší hodnotu než public relations, to je vždy jen sekundární faktor".

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele

Listopad – měsíc automobilních oborů

Výraznou měrou jsou na SŠTŘ Nový Bydžov zastoupeny obory s automobilním zaměřením. Jsou jimi Technik silniční dopravy, Operátor silniční dopravy, Autoelektrikář, Automechanik a Řidič nákladní a osobní dopravy. Všechny se těší velké popularitě u budoucích absolventů i zájemců o studium. Aby byla výuka kvalitní, je samozřejmě potřeba jí věnovat náležitou pozornost a připravovat neustále modernější podmínky. Na to, co všechno se na úseku děje, jaké jsou plány a co je nového, jsme se zeptali zástupce ředitele pro praktické vyučování technických oborů Aleše Nováka.

Jaké akce proběhly v průběhu měsíce listopadu?

Je pravdou, že na našem úseku bylo v listopadu hodně živo a akce střídala akci. Vezmu-li to chronologicky, tak na začátku listopadu začaly kroužky pro žáky základních škol pod názvem Dům mladého technika a řemeslníka. Jedná se o projekt, který má žákům 8. a 9. tříd základní škol pomoci s výběrem svého budoucího povolání. Během čtyř pondělních odpolední si na 80 kluků a holek z regionálních základní škol mohlo prohlédnout dílny v Novém Bydžově Na Švarcavě a v Hlušicích a vyzkoušet si, co obnáší být automechanikem, řidičem nebo autoelektrikářem. Konkrétně si děti mohly vyzkoušet seřízení světel, vyvážení kola, výměnu kola na čas, seznámit se se základy robotiky a strojního obrábění. Velmi populární byla mezi dětmi jízda na trenažéru osobního automobilu.

Další velkou listopadovou akcí v naší škole byla soutěž Já už to znám, umím... Smysl soutěže je podobný jako u Domu mladého technika a řemeslníka - zpopularizovat mezi dětmi základních škol odborné vzdělávání. Výhodou je, že soutěž je celodenní a můžou se ji zúčastnit i žáci ze vzdálenějších škol. Naši školu během soutěže navštívilo 434 žáků z 28 základních škol a celá čtvrtina z nich soutěžila v automobilních oborech. Samozřejmostí soutěže bylo i vyhlášení nejlepších soutěžících. Jsme rádi, že ceny do soutěže věnovala velká řada partnerů v čele se ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, AUTO Louda, Havex, Malina Vrše a celá řada dalších. Firmy v oboru si uvědomují, že autoopravárenství čekají v dalších letech velké výzvy v podobě elektromobility a rapidního nárůstu komfortní elektroniky, a tak je třeba do oboru přilákat mladé odborníky.

Samozřejmě, že stejnou pozornost jako žákům základních škol věnujeme i našim studentům, a tak jsme v listopadu uspořádali dvě exkurze.

První z nich byla na Autosalon Kola 2022 v Lysé nad Labem. Druhá na veletrh CZECH BUS v Praze (mezinárodní veletrh autobusů, hromadné dopravy, servisní techniky, nářadí a garážového vybavení). Hlavním smyslem obou akcí bylo, aby naši studenti měli možnost seznámit se s nejmodernější automobilovou a autoopravárenskou technikou a poznat jakým směrem se ubírají nejmodernější trendy v jejich oboru.

Pro naše žáky prvních ročníků oborů Automechanik, Autoelektrikář, Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy jsme v polovině listopadu uspořádali ve středisku praktického vyučování v Novém Bydžově Na Švarcavě soutěž odborných dovedností, abychom zjistili, co již naši studenti umí a na čem je třeba dále pracovat. Samozřejmě i zde byli oceněni ti nejlepší cenami od našich partnerů.

Největší akcí, kterou jsme v našich dílenských areálech v listopadu realizovaly, byla společná tisková konference SŠTŘ a CZECH SAMURAIS. Na tiskové konferenci byl představen projekt Mechanik Academy. Díky tomuto projektu bude mít SŠTŘ Nový Bydžov dvojnásobné zastoupení na letošním ročníku Rally Dakar. Této motoristické "ligy mistrů" se v roli mechaniků zúčastní student 3. ročníku oboru Autoelektrikář Filip Bajora a učitel odborného výcviku Tomáš Hovorka.

Disponuje škola nějakým novým vybavením?

Co se týče nového vybavení, musím zmínit vynikající spolupráci se ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Díky ní jsme během tohoto roku získali již pět výukových vozidel. Konkrétně se jedná o modely Fabia, Karoq, Octavia, Enyaq a Kodiaq. Na základě toho se studenti SŠTŘ během výuky průběžně seznamují s činností asistenčních, bezpečnostních a komfortních systémů a také diagnostikou a kalibrací těchto systémů. Jinak se snažíme naše dílny průběžně dovybavovat dílenským a diagnostickým vybavením.

Stěžejní pro naše automobilové obory je však stavba nového dílenského areálu v Hlušicích. Pevně věříme, že celá realizace se rozběhne co nejdříve. Při plánování nových dílen jsme samozřejmě mysleli i na jejich vybavení. Myslím si, že firma AD Technik, se kterou jsme vybavení nových dílen konzultovali, je dostačenou zárukou toho, že v Hlušicích vznikne špičkově vybavené pracoviště pro výuku automobilních oborů!

Jaké služby nabízí škola veřejnosti?

Kromě výše zmíněných projektových aktivit probíhala v listopadu v našich dílnách samozřejmě standartní výuka odborného výcviku.

Naši studenti pod vedením učitelů odborného výcviku opravují auta zákazníků. Jejich činnost je zaměřena na běžné opravy motorových vozidel, výměny olejů, přípravy vozidel na STK, výměny rozvodů, seřízení geometrie a diagnostiku elektronických systémů. V listopadu pak velmi výrazné procento zakázek tvořila činnost pneuservisu. Kromě toho provozujeme stanici technické kontroly na traktory a stanici měření emisí na traktory a osobní automobily. Objednávat se je možné u pana Petra Tichého do školního autoservisu v Novém Bydžově, u pana Tomáše Mansfelda do školního autoservisu v Hlušicích a u pana Jaromíra Průchy do stanice měření emisí a stanice technické kontroly. Kontakty naleznete na stránkách školy. (www.sstrnb.cz, pozn.)

Co plánujete v nejbližší době?

Plánů máme mnoho. Hned 9. prosince nás můžete vidět na Vánočních trzích v Novém Bydžově, kde naši žáci pod vedením učitele odborného výcviku Petra Tichého budou provádět zdarma zimní prohlídku vozidla. Široká veřejnost si tak může u svého vozidla nechat zkontrolovat stav osvětlení, provozních kapalin, pneumatik a dalších částí motorového vozidla. K vidění zde budou i výuková vozidla darovaná firmou ŠKODA AUTO a závodní vozidla našeho školního motorsport teamu, TH motorsport a Enjoy motorsport. O den později, v sobotu 10. 12., pak máme v Hlušicích projektový den. Jedná se o den otevřených dveří pro zájemce o studium a širokou veřejnost. I zde bude možnost nechat si zkontrolovat vozidlo a také se zde zájemci o studium budou moci zapojit do aktivit a vyzkoušet si různé činnosti v rámci autoservisu. Více však neprozradím. Přijďte se podívat.

Z dlouhodobějšího hlediska připravujeme na leden ve spolupráci s firmou BOSCH pro naše studenty semináře na téma brzdové soustavy a akumulátory. S firmou Valeo máme domluvené semináře na téma moderní spojkové systémy a klimatizace. Všechny semináře proběhnou v odborných učebnách naší školy.

Pokud bychom se dívali ještě dále, do příštího školního roku plánujeme se opět zapojit do projektu TATRA DO ŠKOL. Studenti v našich dílnách tak opět budou sestavovat nákladní automobil TATRA.

Chtěl byste něco dodat na závěr?

Veškeré aktivity, které provádíme, by nemohly probíhat bez zápalu a nadšení našich učitelů odborného výcviku a já bych jim chtěl touto cestou za jejich činnost poděkovat.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele

Říjen – měsíc soutěží a kurzů

Měsíc říjen je za námi a přinesl s sebou spoustu akcí.

Hned v prvním týdnu jsme slavnostně předali výuční listy úspěšným absolventům, v průběhu celého měsíce se zúčastnili několika výstav středních škol po celém kraji. Žáci prvních ročníků absolvovali několik vzdělávacích přednášek a maturitní obory navštívily divadelní představení v pardubickém divadle.

Nejvíce aktivit se v uplynulém měsíci zúčastnila gastronomická sekce naší školy. Podrobnosti o akcích prozradila Veronika Větrovská, vedoucí učitelka oboru Kuchař – číšník.

Jakých akcí se škola zúčastnila?

„V průběhu měsíce října nás čekala hned tři soutěžní klání. 11. 10. to byla soutěž „Svačina roku RIO MARE", ve které odborná porota vybrala ze sto receptur 17 postupujících, a my byli mezi nimi. Do národního finále bylo vybráno 6 soutěžících, ale tam už jsme se bohužel nedostali. Naši školu reprezentoval žák druhého ročníku oboru Kuchař-číšník Antonín Pešek a musím říct, že se svého úkolu zhostil velmi zodpovědně a jak sám řekl, byla to pro něj příležitost a zajímavá zkušenost.

Naši řezníci, žáci třetího ročníku Jindřich Lukeš a Adam Balihar, se zúčastnili soutěže odborných dovedností v Poličce - Řeznická sekyra. V týmové soutěži se umístili na 3. místě a v soutěži jednotlivců se umístil Jindřich Lukeš také na krásném 3. místě. Pro kluky to byla příležitost poměřit své síly s dalšími školami.

V závěru měsíce nás ještě čekala dvoudenní soutěž „Moravský pohár 2022", kde se prezentovaly naše cukrářky z třetího ročníku Natálie Novotná a Nikola Kubíková. Společně s učitelkou odborných předmětů Ing. Slávkou Formánkovou vymýšlely a připravovaly tři různé receptury dezertů, které byly podle mého názoru chuťově vyvážené, lehké a propracované. Děvčata se sice neumístila na prvních příčkách, ale já si vážím jejich zodpovědné přípravy a času, který této přípravě věnovaly. Kdo si to nikdy nezkusil, tak neví, co hodin tréninku za tím finálním výrobkem je.

Další akcí pořádanou ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou byla soutěž pro základní školy pod názvem „Peče celá Cidlina". Zde nám žáci devátých ročníků předvedli, že opravdu mají zájem o tento voňavý obor a svých úkolů se zhostili velmi dobře. Kromě jiného si ozdobili připravený dort na téma „Halloween" a musím říci, že to byly dokonale propracované výrobky.

No a v závěru měsíce se konal „Baristický kurz" pod profesionálním vedením Radima Janouška, kde se žáci dozvěděli vše o kávě, původu a její přípravě. Ono připravit dobře našlehanou pěnu na Latte nebo Capuccino také není úplně jednoduché.“

Který výsledek považujete za největší úspěch?

„Za největší úspěch považuji umístění našich řezníků na soutěži „Řeznická sekyra" v Poličce. Je vidět, že kluky tato práce baví, hodně se toho naučili a hlavně se tomuto řemeslu chtějí věnovat i po ukončení studia, a to je to, o co nám jde.“

Která z akcí byla nejnáročnější?

„Každá z těchto akcí obnáší dlouhodobé plánování, dobrou logistiku, čas a poctivou odbornou přípravu. Gastronomie se stále posouvá dál a laťka na odborných soutěžích je skutečně nasazená hodně vysoko. Zdokonalujeme se a stále zkoušíme nové věci, a to motivace jak pro žáky, tak pro pedagogy. Já si vážím práce všech svých kolegů, kteří žáky připravují a posouvají k jejich dílčím úspěchům.“

Co plánujete v nejbližší době?

„V současné době máme před sebou natáčení soutěžního speciálu „Prostřeno" s televizí Prima. Úkolu se zhostil Kristián Dostál, žák 1. ročníku nástavbového studia Technologie potravin a letošní absolvent oboru Kuchař - číšník. Celý měsíc listopad nás čekají kroužky pro žáky základních škol, kde se seznámí se všemi gastronomickými obory. Koncem listopadu pak budeme opět tři dny pořádat soutěž pro žáky devátých tříd „Master Chef Junior". V loňském roce se tato soutěž velmi povedla, a tak se z toho stala tradice.

A co mě velmi potěšilo, je postup do finále gastronomické soutěže „Český kapr". Tam bude naši školu reprezentovat žákyně třetího ročníku Marie Mauerová, a jak sama řekla, je to pro ni výzva. Tak držme palce!“

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele