Domov mládeže Hlušice 

Vedoucí DM Hlušice, organizace ubytovacích a stravovacích služeb

 Milan HamáčekEmail: 
sstrnb.hamacek@seznam.cz
 Telefon: 
495  483 421

Další pedagogičtí pracovníci DM Hlušice

 Mgr. Miroslav
 Jackmann
 Bc. Dana
 Burešová
 Ilona
 Kohoutová

Informace:

 • DM je určen pro ubytování žáků školy (kapacita 70  lůžek) a je pravidelně otevřen počínaje nedělí (případně posledním dnem pracovního volna před pracovním dnem) od 19,00 vždy do pátku (případně posledního dne vyučování) do 13,30.
 • Součástí domova mládeže je i školní jídelna a turistická ubytovna s 30 místy. 
 • Cena ubytování je 1 000 Kč za kalendářní měsíc.
 • V domově mládeže pracují dva vychovatelé, jeden pedagog volného času a asistentka pedagoga vykonávající noční služby. 
 • V ranních hodinách zajišťuje provoz objektu další pedagogický pracovník.
 • Ubytovaným žákům je ubytování a stravování poskytováno na základě uzavřené smlouvy mezi SŠTŘ a zákonným zástupcem žáka.
 •  Smlouva je uzavřena vždy na počátku školního roku.
Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád DM

Přihláška na DM

Časový program žáků na DM


Služby pro širokou veřejnost:

Ubytovací  služby – DOMOV MLÁDEŽE  Hlušice

Nocleh  

 •  137,- Kč osoba/noc      /při soustředěních/
 •  167,- Kč osoba/noc      /jednorázové akce – turnaje, srazy atd./

Prostory  

 •  75,- Kč osoba/den       /soustředění-kopaná/
 •  95,- Kč osoba/den      /soustředění košíková, odbíjená/
- příjezdový a odjezdový den se počítají jako jeden den !!

Stravovací služby

Strava  

 •  pro ubytovaného žáka  100,-  Kč (snídaně, oběd, svačina, 1. a 2. večeři) 
 •  snídaně    34,- Kč
 •  oběd        71,- Kč
 •  večeře      66,- Kč
 •  popř.  svačina    23,- Kč

Tělocvična

 •    1 hod. se svícením  -  250,- Kč
 •    1 hod. bez svícení   -  200,- Kč


Případné dotazy a objednávky (Milan Hamáček):

 • Telefon: 495 483 421

Fotogalerie: