Rozvrh vyučovacích hodin VC Nový Bydžov

Rozvrh vyučovacích hodin VC Hlušice

Rozvrhy tříd pro odborný výcvik v období 10. - 14. 05. 2021  

maturitní a učební oborypraktické vyučování
Automobilní obory (1.AA, 2.AN, 1.AE, 2.AE, SD)        Automobilní obory       
Opravář zemědělských strojů (1.ZT, 2.Z, 3.Z)
            Opravář zemědělské techniky            
Potravinářské obory (1.KCR, 3.KCR, 1.TP, 2.TP)         Potravinářské obory       
 Elektrikář (2.E)

Rozvrhy tříd pro teoretické skupinové konzultace 10. - 14. 05. 2021  

maturitní a učební oboryskupinová konzultace
Obory VC NB (1.SD, 4.SOD, 3.AE, 3.E)         Obory VC NB        
Obory VC HL (1.PT, 1TP, 2.PT, 2.TP)
             Obory VC HL          

 .