DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEŘEJNOST, ŽÁKY A RODIČE

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro uchazeče o studium v SŠTŘ Nový Bydžov ve školním roce 2022/2023

Organizační zajištění přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 • OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
 • uchazeči o studium oborů s výučním listem, kteří byli přijati ve 3. kole, mohou odevzdávat zápisové lístky nejpozději do 31. 05. 2022
 • přihlášky ke studiu oborů s výučním listem ve 4. kole je možné dále podávat do termínu 30. 06. 2022 v oborech Řezník-uzenář (1 volné místo), Kuchař - číšník (1 volné místo) a Opravář zemědělských strojů (7 volných míst), přijímací řízení do oborů Elektrikář-silnoproud, Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel a Cukrář je ukončeno
 • pořadí uchazečů o studium oborů s výučním listem ve 4. kole přijímacího řízení bude stanoveno na základě stejných kritérií jako v 1. kole (kritéria jsou uvedena pod odkazem https://site-457115.mozfiles.com/files/457115/sstrPRIJRIZENIpokyny2022-finalni_verze-2.pdf), přijati budou žáci do počtu stanoveném pro daný obor, pokud splní minimální bodovou hranici nutnou pro přijetí žáka
 • OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (ČTYŘLETÝ)
 • uchazeči o studium oborů s maturitní zkouškou, kteří byli přijati ve 3.kole mohou odevzdávat zápisové lístky nejpozději do 31. 05. 2022
 • přihlášky ke studiu oborů s maturitní zkouškou Dopravní prostředky (2 volná místa) ve 4. kole přijímacího řízení je možné podávat do termínu 30. 06. 2022
 • pořadí uchazečů o studium oborů s maturitní zkouškou ve 4. kole přijímacího řízení bude stanoveno na základě stejných kritérií jako v 1. kole (kritéria jsou uvedena pod odkazem https://site-457115.mozfiles.com/files/457115/sstrPRIJRIZENIpokyny2022-finalni_verze-2.pdf), přijati budou žáci do počtu stanoveném pro daný obor, pokud splní minimální bodovou hranici nutnou pro přijetí žáka (výsledky státních přijímacích zkoušek v 1. kole se započítávají)

 • OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU TECHNOLOGIE POTRAVIN (NÁSTAVBA)
 • uchazeči o studium oboru s maturitní zkouškou (nástavbové studium), kteří  byli přijati ve 2. kole, mohou odevzdávat zápisové lístky nejpozději do 27. 05. 2022
 • další kola přijímacího řízení nebudou vyhlášena, přijímací řízení ukončeno

KURZ SPORTU A POBYTU V PŘÍRODĚ PRO 1. ROČNÍKY ŠKOLY


SPORTOVNÍ KURZ 2. ROČNÍKŮ V HRADCI KRÁLOVÉ