Vzdělávání bez hranic – mobilita žáků gastronomických, technických oborů a podnikání II.

2019-1-CZ01-KA102-060480

Délka projektového období – 36 měsíců (1. 6. 2019 – 31. 5. 2022)

Popis projektu

V rámci projektu z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 dochází k úpravám oproti prvotnímu plánu! Během školního roku 2021/2022 budou realizovány dva běhy pobytu v Itálii.

1. běh (19. září 2021 - 3. října 2021)

Účast na tomto dvoutýdenním běhu bude nabídnuta 19 žákům gastronomických oborů
a nástavbového studia Technolog potravin. Hostitelskou organizací bude italská společnost Solaris s.n.c., která vlastní síť italských hotelů a restaurací ve střední Itálii v oblasti Cervia. Náplň běhu bude zaměřena na osvojování praktických dovedností z italské gastronomie.

2. běh (1. května 2022 - 15. května 2022)

Druhého běhu se mohou účastnit opět gastronomové z učebních oborů a nástavbového studia Technologie potravin. 10 účastnických míst je připraveno opět ve firmě Solaris s.n.c, v jejichž hotelech Deborah, Plaza a restaurací Cerina budou žáci vykonávat odbornou praxi.

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit žákům získat nové odborné kompetence v oblasti středomořské kuchyně či provozu hotelu. Absolventi stáže získají nejen ucelené znalosti o středomořské gastronomii, servise typických italských pokrmů a nápojů, ale rozvinou si i své komunikační dovednosti v cizím jazyce či pracovní návyky.

Výsledky projektu

Výstupem projektu bude 29 podpořených žáků, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí zaměstnavatele. Absolventi stáží se o své zkušenosti a postřehy podělí s ostatními spolužáky při školním projektovém dni, kde zároveň předvedou nově získané znalosti a dovednosti.

Důležité informace pro zájemce

·         pobyt je plně financování z finanční podpory Evropské unie

·         doprava – pro účastníka ZDARMA

·         ubytování – pro účastníka ZDARMA

·         stravování po celý den – pro účastníka ZDARMA

·         cestovní pojištění - pro účastníka ZDARMA

·         před odjezdem je nutné projít základní jazykovou, odbornou a kulturní přípravou!

·         účastníci získají na každý týden stáže navíc i kapesné ve výši cca 40 EUR

Kritéria výběru účastníků stáže

a)    Celkové chování a profil žáka ve škole – max. 20 bodů

b)    Pracovní výsledky, morálka a zájem žáka na odborném výcviku – max. 15 bodů

c)    Prospěch žáka v odborných předmětech – max. 10 bodů

d)    Sociální a ekonomická situace v rodině – max. 25 bodů

e)    Zapojení žáka do akcí školy nad rámec běžné výuky – max. 15 bodů

f)     Názor třídního učitele, učitele odborných předmětů a učitele OV – max. 15 bodů

Vybráni budou žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Minimum získaných bodů pro účast je 60. Žáci, kteří tuto bodovou hranici překročí, ale umístí se „pod čarou“, budou zařazeni jako náhradníci.

Výsledné hodnocení provede tříčlenná komise ve složení: učitel(ka) OV a odborných předmětů, třídní učitel(ka) uchazeče o stáž, Ing. Jiří Wágnera (projektový manažer)

Consectetur

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

FOTOGALERIE:

Učíme se od profesionálů – stáž žáků v Itálii a italští mistři v Čechách

2020-1-CZ01-KA102-077414

Délka projektového období – 23 měsíců (31. 12. 2020 – 30. 11. 2022)

Popis projektu

V rámci projektu z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 dochází k úpravám oproti prvotnímu plánu! Během školního roku 2021/2022 bude realizován pouze jeden společný běh pobytu v Itálii.

18. dubna 2022 - 2. května 2022

Čtrnáctidenní pobyt 28 účastníků stáže v italském regionu Emilia Romagna. Vycestovat mohou žáci technických maturitních i učebních oborů. Partnerskou organizací je škola automobilového zaměření Don Bosco ve Forli, kde budou účastníci vykonávat odbornou praxi a zdokonalovat své praktické dovednosti. Součástí stáže budou i odborné exkurze do podniků a výlety do okolí s cílem seznámit účastníky s italskou kulturou a turisticky zajímavými místy v okolí stáže. S celou skupinou odjedou i doprovodné osoby z řad vyučujících odborných předmětů a odborného výcviku.

Návštěva italských mistrů v ČR

V průběhu projektového období navštíví naši školu tři italští profesionálové z podniku
Solaris s.n.c., kteří provedou žáky potravinářských oborů kurzy italské gastronomie, kávy a míchaných nápojů. Kurzy budou realizovány ve třech výukových dnech ve výukovém centru v Chlumci nad Cidlinou.

Cíle projektu

Cílem projektu je především zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy technických oborů. Přinést žákům možnost získat pracovní zkušenosti v cizojazyčném prostředí s vazbou na odbornou problematiku. Rozvinout si své komunikační dovednosti v cizím jazyce či pracovní návyky. Podpořit žáky s omezenými příležitostmi nejen formou zahraničních stáží, ale i kurzů díky školícím pobytům profesionálů na naší škole.

Výsledky projektu

Výstupem projektu bude 28 podpořených žáků, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí zaměstnavatele. Absolventi stáží se o své zkušenosti a postřehy podělí s ostatními spolužáky při školním projektovém dni, kde zároveň předvedou nově získané znalosti a dovednosti.

Důležité informace pro zájemce

·         pobyt je plně financování z finanční podpory Evropské unie

·         doprava – pro účastníka ZDARMA

·         ubytování – pro účastníka ZDARMA

·         stravování po celý den – pro účastníka ZDARMA

·         cestovní pojištění - pro účastníka ZDARMA

·         před odjezdem je nutné projít základní jazykovou, odbornou a kulturní přípravou!

·         účastníci získají na každý týden stáže navíc i kapesné ve výši cca 40 EUR

Kritéria výběru účastníků stáže

a)    Celkové chování a profil žáka ve škole – max. 20 bodů

b)    Pracovní výsledky, morálka a zájem žáka na odborném výcviku – max. 15 bodů

c)    Prospěch žáka v odborných předmětech – max. 10 bodů

d)    Sociální a ekonomická situace v rodině – max. 25 bodů

e)    Zapojení žáka do akcí školy nad rámec běžné výuky – max. 15 bodů

f)     Názor třídního učitele, učitele odborných předmětů a učitele OV – max. 15 bodů

Vybráni budou žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Minimum získaných bodů pro účast je 60. Žáci, kteří tuto bodovou hranici překročí, ale umístí se „pod čarou“, budou zařazeni jako náhradníci.

Výsledné hodnocení provede tříčlenná komise ve složení: učitel(ka) OV a odborných předmětů, třídní učitel(ka) uchazeče o stáž, Ing. Jiří Wágnera (projektový manažer)