Představení společnosti AGRO Žlunice

18. 01. 2023

Dne 18. ledna 2023 připravila SŠTŘ Nový Bydžov ve výukovém centru v Hlušicích představení společnosti AGRO Žlunice. Přednášku absolvovali žáci 2. ročníku oboru opravář zemědělských strojů. Společnost z nedalekých Žlunic přijeli našim žákům představit vedoucí pracovníci Ing. Radek Mydlář, Ing. Petr Drahokoupil a Ing. Patrik Mokošín.

Tato společnost se zaměřuje na zemědělské služby v oblasti Jičína – ovocnářství, rostlinnou a živočišnou výrobu. V rámci rostlinné výroby na 1995,31 ha zemědělské půdy pěstuje také pšenici, řepku, cukrovku a ječmen. Pro krmné účely živočišné výroby pěstuje také kukuřici a pícniny. Součástí služeb společnosti je také zemědělská výroba, která zahrnuje výrobu mléka a hovězího masa. Má vlastní dojné stádo i odchov telat, jalovic a býků – nabízí tak ryze kvalitní živočišné produkty české výroby. Má také 37,68 ha ovocných sadů, na kterých pěstuje jablka a švestky. Součástí sadů je 78 ks včelstev, které nejenom že přispívají k rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity, ale zajišťují produkci kvalitního českého medu.

Společnost AGRO Žlunice aplikuje do praxe moderní prvky Precizního zemědělství, které Ing. Patrik Mokošín našim žákům představil. Na konci přednášky měli zástupci společnosti připraveny tři otázky týkajících se představení společnosti. Tři žáci, kteří správně odpověděli, dostali z rukou Ing. Radka Mydláře kvalitní český med od včelstev AGRO Žlunice.

Závěrem byla potvrzena velmi úzká spolupráce mezi společnostmi AGRO Žlunice a SŠTŘ Nový Bydžov při výuce žáků v oblasti Precizního zemědělství a také praktické výuky polních prací na pozemcích společnosti pro žáky oboru opravář zemědělských strojů s nejmoderněší zemědělskou technikou.

Dobroslav Šmidrkal vedoucí SPV Hlušice a vedoucí učitel odborného výcviku

FOTOGALERIE: