Školení STROM Praha – sklízecí mlátičky a řezačky John Deere – Precizní zemědělství

17. 01. 2023

V prostorách dílenské učebny výukového centra v Hlušicích proběhlo dne 17. ledna 2023 školení na sklízecí mlátičky a řezačky značky John Deere. Velice zajímavé školení si pro žáky 2. ZD oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov připravil produktový manažer společnosti Strom Praha pan Zděněk Šmíd. Jeho přednášku všichni žáci sledovali nadmíru pozorně. Byla podložena zkušenostmi přímo z praxe.  Videa a fotografie pořízené přímo přednášejícím v období žní a dalších různých sklizní zemědělských plodin byly pro žáky velkým lákadlem. Pan Šmíd svoji přednášku prokládal různými dotazy týkajícími se jeho výkladu. Za každou správnou odpověď dostal žák vždy propagační předmět od společnosti Strom Praha. Žáci se také dozvěděli o využití nejmodernější zemědělské techniky v oblasti „Precizního zemědělství“.

Precizní zemědělství se řídí zásadou „provést pěstební zásah v pravý čas na správném místě a se správnou intenzitou.“

Tento princip hospodaření je spojen s používáním nových technologií, především GPS a GIS, také DPZ a senzory sledujícími odrazivost.

Precizní zemědělství se zabývá zkoumáním heterogenity pozemku. Klíčové je získání maximálního množství informací o pozemku (složení půdy, mocnost orniční vrstvy, zásobenost živinami a další) a dále změny jednotlivých hodnot v rámci pozemku (to je možné zajistit hustou sítí vzorkování, nebo použití nepřímých metod, které získávají data o půdní heterogenitě bezdotykově během pohybu po pozemku). Aby získané hodnoty bylo možné správně přiřadit k danému místu na pozemku, je nutné k nim přiřadit data o poloze z GPS přijímače. Po nasbírání dostatečného množství údajů je možné vytvořit ve specializovaných GIS aplikacích mapu, ukazující heterogenitu pozemku. Následně se vytvářejí specializované aplikační mapy (podle zásobenosti živin se na mapě znázorní oblasti s nízkým či vysokým obsahem živin, aplikační technika pak podle těchto map dodá do půdy potřebné množství hnojiva s danými živinami). Z údajů získaných ze sklízecích mlátiček v průběhu sklizně je možné vytvořit výnosové mapy (ty ukazují, kolik zrna bylo sklizeno na konkrétním místě pozemku). Podobným způsobem se stanoví aplikační mapa pro užití prostředků na ochranu rostlin (hlavně herbicidy).

Precizní zemědělství díky znalostem rozdílností v rámci pozemku může přistupovat k danému místu individuálně. Proti jednotné dávce na celý pozemek se zde aplikuje přesné množství v místě, kde je zapotřebí. Tím se může snížit množství vstupů (např. hnojiva, pesticidů) a sníží se náklady. Tento postup je také ekologicky šetrnější.

S přednášejícím produktovým manažerem společnosti Strom Praha panem Šmídem byla předběžně domluvena další, ještě hlubší spolupráce v oblasti výuky moderní zemědělské techniky pro žáky SŠTŘ Nový Bydžov.

Dobroslav Šmidrkal vedoucí SPV Hlušice a vedoucí učitel odborného výcviku


FOTOGALERIE: