Do Prahy, do Suchdola na univerzitu!

19. 01. 2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 vyrazili žáci 1. KCR a 3. ZT se svými vyučujícími na pražskou Českou zemědělskou univerzitu. Konkrétně na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Zde je čekala prohlídka nového areálu Výukového centra zpracování zemědělských produktů. Srdce odborníků z naší školy zaplesala nad zcela novými prostorami, které slouží především k výuce studentů fakulty.

Bylo co obdivovat: pivovar se sladovnou, řeznickou a pekařskou dílnu, mlékárnu pro zpracování mléka univerzitních jerseyských krav, moštárnu a prodejnu se školními výrobky. Též jsme nemohli vynechat prohlídku senzorické laboratoře pro výuku hodnocení výrobků.

Když byla tato část za námi, tak jsme pod vedením prof. Ing. Josefa Půlkrábka, CSc. prozkoumali celý areál kampusu. Velmi zajímavé byly prostory skleníků, chovy zvířat a též i libosad, který před pár lety vznikl na běžném poli.

Během akce se naši žáci dozvěděli nejenom zajímavosti z vysokoškolského života studentů, ale seznámili se i s vysokoškolským systémem studia. Doufejme, že někteří z našich žáků v budoucnu využijí vzdělávací nabídky této vysoké školy.

Na závěr patří velké poděkování paní Ing. Ivě Horníkové (Zemědělský svaz České republiky) za zprostředkování této velmi zajímavé akce.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele


FOTOGALERIE: