Zapojení SŠTŘ v projektech

05. 01. 2023

Rok 2023 se již rozběhl, nicméně by bylo jistě ještě vhodné shrnout ten uplynulý, tentokrát z pohledu projektů a investic. Zeptali jsme se proto Ing. Karla Průchy, zástupce ředitele pro praktické vyučování, spolupráci s partnery, investice, vzdělávání dospělých a evropské projekty.

Jakých projektů se škola účastnila v roce 2022?

Škola se tradičně snažila být v této oblasti co nejefektivnější. Projektů byla opravdu celá řada, můžeme je rozdělit dle oblastí směřování podpory na pedagogické, materiálního vybavení a investiční, dle získané podpory na partnerské, krajské a s podporou státu, resp. MŠMT.

Který byl, podle vás, nejnáročnější?

Administrativně nejnáročnější jsou vždy projekty tzv. "měkké", tj. projekty na podporu vzdělávacích aktivit s příspěvkem od MŠMT. Rovněž situace ve společnosti, COVID-19 a válka na Ukrajině, nám velice komplikovala realizaci stáží žáků v rámci projektu Erasmus+. Z investičních musím zmínit napojení výukového centra Hlušice na novou obecní kanalizaci.  

Který považujete za nejpřínosnější?

Všechny projekty jsou pro školu, její žáky, pedagogy nebo i partnery velice přínosné. Jinak bychom se do nich nepouštěli. Naší snahou není realizovat projekty pro projekty, ale vždy pečlivě zvažujeme, zda daný projekt přinese přidanou hodnotu již zmíněným skupinám, či celé škole. Přesto bych jeden projekt zmínil. Tím je rekonstrukce Střediska praktického vyučování v Hlušicích. Zrealizovali jsme první etapu, ve které byly zdemolovány staré konstrukce, je dokončena projektová činnost, která poopravila původní verzi dle nových a moderních požadavků současné doby a vyučovaných programů a připravujeme se na výstavbu. Věříme, že realizaci započneme v roce 2023.

Do jakých projektů se škola zapojí v roce 2023?

Jak jsem zmínil, rádi bychom začali výstavbu dílen pro zemědělské obory, diagnostiku a elektromobilitu. Rovněž nás pálí energetické ztráty budovy odborného výcviku v Hlušicích, kde bychom rádi zrealizovali projektové práce. Oprava hydroizolace a oplocení nás čeká na hlavní budově v Novém Bydžově. Rovněž budeme pokračovat v realizaci projektu Erasmus+ a "Šablon III", od ledna zahajujeme čerpání programu Jan Ámos Komenský. Vzdělávací programy ve spolupráci s našimi partnery budeme i nadále rozvíjet, zmíním minimálně spolupráci  se společnostmi Škoda Auto, JaS Zibohlavy, Agroslužby HK, STROM Praha, AD Technik, ČESMAD, v gastronomii pak Bidfood, Barový institut či Hotel Classic Nový Bydžov a Hotel Studánka. A to jsem zmínil pouze ty tradiční.

Co byste škole popřál do nového roku?

Škole přeji samozřejmě hodně svědomitých a zodpovědných žáků, trpělivých a spolupracujících rodičů, aktivních a motivujících učitelů a prostředků pro rozvoj. Všem lidem pak optimismus, klid, zdravý rozum, štěstí a zdraví po celý rok 2023.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele