Sestavování 3D tiskáren během vyučovacích hodin

13. 01. 2023

Žáci závěrečných ročníků technických oborů (4. SD + 2. PT) si mohli v rámci předmětu Informační a komunikační technologie vyzkoušet postavit 3D tiskárny z jednotlivých komponentů. Samotnému sestavování předcházela teoretická příprava, kde si žáci osvojili princip jednotlivých dílů, a poté se ve skupinách rozjela samotná montáž.

Nasbírané informace ze 3D tisku žáci využijí pro profilovou část praktické maturitní zkoušky. Na základě výkresové dokumentace musí vytvořit 3D modely součástek v kreslícím programu SolidWork a následně vymodelovat součástky ve fyzickém provedení pomocí 3D tiskáren.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele

FOTOGALERIE: