Adaptační kurz 1. ročníků

07. – 08. 09. 2023

V prvním týdnu školního roku 2023/2024 proběhl seznamovací Adaptační kurz určený pro všechny 1. ročníky školy (přes 200 žáků). Program byl rozdělen do dvou dnů, které měly napomoci k lepšímu poznání žáků mezi sebou mimo prostory školy:

1. den – Kolektivní aktivity ve sportovním areálu Hlušice

Žáci byli rozděleni do několika družstev podle tříd, ve kterých mezi sebou soupeřili ve fotbale, volejbale a brännballu. Složení jednotlivých týmů bylo různorodé, takže docházelo k zajímavým soubojům mezi chlapci a dívkami.

2. den – Orientační pochod v lesích Hradce Králové

Žáci ve skupinkách v rámci třídy museli hledat trasu podle turistické mapy a vyznačeného bodu schovaného v QR kódu. Po úspěšném dosažení daného místa z mapy následoval úkol, po kterém mohli pokračovat na další stanoviště.

Adaptační kurz utekl velmi rychle díky krásnému počasí v obou dnech a především perfektnímu přístupu a chování všech žáků.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele SŠTŘ NB

FOTOGALERIE: