Aktuality v měsíci: ZÁŘÍ 2023

Kroužek v rámci domova mládeže SŠTŘ

21. 09. 2023

Po prázdninové odmlce a zářijovém startu zdravíme všechny naše sledovatele a příznivce. Klubíčko se rozjíždí a již tradičně jsme nejdříve rozhýbali mozkové buňky . Sešli jsme se v klubovně v hojném počtu a pustili se do luštění hádanek , vyplňování křížovek , odpovídání na žertovné otázky například: " Jak se dostanete do Paďous ?" , " Jak se peče štěstí? " a jiné. To, že jsme si užili spoustu legrace, je jasné  a určitě to zopakujeme.

Dana Žďárská, vychovatelka DM SŠTŘ NB


Polní den Farmet

19. 09. 2023

V úterý 19. září 2023 se žáci prvního a třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili polního dne firmy Farmet, který se konal v České Skalici vedle závodu firmy Farmert.

Polní den byl zaměřen na stroje značky Farmet.  Na polním dnu byly k vidění i stroje značky Case, Fendt a Class a Deutz Farh, ale i starší technika značky Farmet. Od 10 hodin probíhala komentovaná ukázka veškerých strojů značky Farmet.
Za celý tento den bychom chtěli poděkovat Jaroslavu Pavlíčkovi (firmě ZE TE PA), který nás na tuto akci pozval.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ

SŠTŘ bude opět stavět TATRU!!!

18. 09. 2023

Po třech letech se SŠTŘ Nový Bydžov opět zapojuje do projektu TATRA DO ŠKOL!!! Podstata projektu spočívá v tom, že studenti střední školy sestaví z dílů dodaných automobilkou TATRA v dílnách odborného výcviku plně funkční nákladní automobil TATRA PHOENIX. Naše první TATRA již více jak dva roky bez problémů slouží Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje na Trutnovsku. Nyní tedy budeme v dílnách odborného výcviku v Hlušicích sestavovat druhý vůz. Abychom vše opět bez problémů zvládli, vyrazilo sedm žáků SŠTŘ společně s učitelem odborného výcviku Jaroslavem Havránkem na týdenní stáž do výrobního závodu společnosti TATRA TRUCKS v Kopřivnici. Zde se žáci interní akademie SŠTŘ Tomáš Trytko, Jan Pavlík, Petr Haltuf, Kryštof Kříž, Šimon Pazderka, Leoš Joukl a Tomáš Kverek detailně seznámili, jak s teoretickými tak praktickými postupy výroby nákladního automobilu TATRA PHOENIX. Třešničkou na dortu pro všechny zúčastněné pak byla návštěva muzea TATRA a hlavně zkušební jízdy na jednom z největších zkušebních polygonů v Evropě! Všem zúčastněným studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Nyní již čekáme na dodávku dílů z TATRY a poté se rozeběhne montáž naplno...


Aleš Novák, zástupce ředitele SŠTŘ


V sobotu se uskutečnily v HK krajské dožínky

16. 09. 2023

Královéhradecké krajské dožínky patří od roku 2004 k největším akcím kraje s návštěvností přes 30 tisíc lidí. Ocenění zde přebírají nejlepší potravinářské a zemědělské firmy a tradičně i studenti středních škol zemědělských oborů. Bohatý kulturní program doplňuje přehlídka hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Pro návštěvníky byla připravena spousta zábavy, skvělé regionální potraviny a bohatý doprovodný program. Dále pak byl připraven velmi početný stánkový prodej, řemesla, dílničky pro děti a velká nabídka zajímavých atrakcí.

Dožínky se již nastálo vrátily do Šimkových sadů, kde je více zeleně a prostoru třeba i pro rodinný piknik v rámci dožínek. Organizátoři se navrátili ke kořenům. Těmi se myslí oslava sklizně a zemědělství jako takového. K poděkování zemědělcům – vlastníkům půdy, poděkování přírodě za její plody i poděkování nás občanů zemědělcům za jejich čím dál náročnější práci.

SŠTŘ Nový Bydžov se dožínek v Hradci Králové účastní zcela pravidelně. V letošním roce školu již tradičně prezentovali pedagogové a žáci zemědělských a potravinářských oborů.  Znovu jsme mohli zaznamenat velký zájem o vystavenou zemědělskou techniku a techniku školní autoškoly. O výrobky našich řezníků a cukrářů byl tradičně zájem – „jen se po nich zaprášilo.“

V letošním roce propagační stánky školy navštívil i hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček s početným doprovodem zástupců kraje, zemědělských podniků i představitelů spřáteleného slovenského kraje. Všem těmto zástupcům SŠTŘ Nový Bydžov představili vedoucí učitel opravářů zemědělských strojů Dobroslav Šmidrkal, učitel odborného výcviku řezníků Radomír Beněk, vedoucí školní jídelny Šárka Trejbalová, učitelé odborného výcviku Martin Kopřiva a Pavel Vašák. Celou návštěvu fotograficky dobře zdokumentovala vychovatelka domova mládeže Ilona Kohoutová. Vše proběhlo ve velmi přátelské a pohodové atmosféře, ke které nemalou měrou přispěly i výrobky našich řezníků a cukrářů…po kterých se také „jen zaprášilo“.

V rámci Krajských dožínek byl již tradičně oceněn i žák SŠTŘ Nový Bydžov oboru Opravář zemědělských strojů. V letošním roce toto ocenění získal Miroslav Pešek, žák loňského 3. ročníku. Mirek ocenění přebíral na hlavním pódiu přímo z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Všichni zástupci SŠTŘ vytvořili Mirkovi při přebírání ocenění velice důstojnou atmosféru.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí SPV Hlušice


Miletín není jen Erbenovo rodiště

15. 09. 2023

Vybraní žáci potravinářských oborů se zúčastnili exkurze do Miletína, kde navštívili výrobnu pravých Hořických trubiček. Seznámili se s historií výroby a technologickými postupy nezbytnými pro přípravu tradičních trubiček.
Celá exkurze byla doprovázena řadou ochutnávek a završena výrobou trubičky samotnými žáky.
Na závěr si žáci zakoupili několik balení trubiček nejen pro sebe, ale i pro své blízké.

Mgr. Helena Lucká, učitelka všeobecných předmětů


Na začátku všeho je pšenice

14. 09. 2023

Jak se dozvěděli žáci 2. KC a 1. K ve čtvrtek 14. září 2023, tajemství mouky s těmi nejlepšími pekařskými vlastnostmi spočívá v pečlivém výběru pšenice od lokálních farmářů A také ve zvládnutí výrobního procesu. Vše začíná odběrem vzorků z nákladních aut a jejich hodnocením.

Před samotným mletím je potřeba pšenici důkladně vyčistit od nečistot, jako jsou plevy, semena plevelů, prach, písek, kovy, bláto, kamínky apod. Samotné čištění navíc obrušuje povrch zrn, což pomáhá snižovat počet případných mikroorganismů na úplné minimum.

Když je obilí čisté, je na řadě jeho vlhčení a zvážení. Následuje drcení zrna v mlecí stolici. Rozemleté obilí se pak přesouvá do horní části mlýna, kde se nacházejí vysévače. V nich nadrcená zrna prochází různými síty, která ho podle velikosti rozdělí do několika skupin. Jednotlivé části propadají do nižších pater, kde dochází k jejich dalšímu čistění. Následuje poměrně složitý proces dalšího zpracování, kdy se meziprodukt opět mele a upravuje podle potřeb zákazníků.

K finálnímu výrobku tak často vede i několikanásobná cesta skrz celý mlýn. V ideálním případě to od navlhčeného zrna po požadovaný druh mouky trvá 25 minut. A to s tempem 4,5 tuny zpracovaného obilí za hodinu.

Na závěr je třeba poděkovat panu Karu Hrubošovi za provedení celým mlýnem, praktické ukázky doprovázené zasvěceným výkladem a snahu odpovědět na všechny všetečné otázky účastníků.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Odborná praxe u smluvního partnera

12. 09. 2023

V úterý 12. září 2023 se žáci prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili odborné praxe (sběru brambor) u smluvního partnera  Volanická zemědělská a.s.
Všichni kluci se zapojili do práce, a přestože se na nás sluníčko velmi usmívalo, společně sebrali 14 řádků brambor a naplnili 2 traktorové vleky. Během dne pro kluky byla připravena svačina, kterou zajistil smluvní partner.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Náborové školní kolo jízdy zručnosti - Traktor s vlekem

08. 09. 2023

V areálu školního autocvičiště v Hlušicích proběhlo 8. 9. 2023 náborové školní kolo jízdy zručnosti traktorem s vlekem pro žáky třetího ročníku Opravář zemědělských strojů. Náborového kola se zúčastnili všichni žáci. Z celé třídy postoupilo 5 nejlepších, kteří budou během roku trénovat na krajské kolo jízdy zručnosti v Hlušicích. Tam budou reprezentovat tři nejlepší z nich.
Všichni žáci předvedli úžasné výkony bez jakéhokoliv tréninku.
Školní kolo proběhlo pod vedením učitelů odborného výcviku Ondřeje Zelinky a Martina Kopřivy.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ

Adaptační kurz 1. ročníků

07. – 08. 09. 2023

V prvním týdnu školního roku 2023/2024 proběhl seznamovací Adaptační kurz určený pro všechny 1. ročníky školy (přes 200 žáků). Program byl rozdělen do dvou dnů, které měly napomoci k lepšímu poznání žáků mezi sebou mimo prostory školy:

1. den – Kolektivní aktivity ve sportovním areálu Hlušice

Žáci byli rozděleni do několika družstev podle tříd, ve kterých mezi sebou soupeřili ve fotbale, volejbale a brännballu. Složení jednotlivých týmů bylo různorodé, takže docházelo k zajímavým soubojům mezi chlapci a dívkami.

2. den – Orientační pochod v lesích Hradce Králové

Žáci ve skupinkách v rámci třídy museli hledat trasu podle turistické mapy a vyznačeného bodu schovaného v QR kódu. Po úspěšném dosažení daného místa z mapy následoval úkol, po kterém mohli pokračovat na další stanoviště.

Adaptační kurz utekl velmi rychle díky krásnému počasí v obou dnech a především perfektnímu přístupu a chování všech žáků.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele SŠTŘ NB


Traktoriáda Košík

26. 08. 2023

V sobotu 26. srpna pořádal sbor dobrovolných hasičů z Košíku spolu s obcí Košík již 8. ročník traktoriády spojené s výstavou historických strojů. Na návštěvníky však nečekaly jen traktory domácí výroby a historické stroje, ale také ukázka nynější nejmodernější techniky.
V pravé poledne se diváci přesunuli na soutěžní plochu, kde se konala jízda zručnosti. Na závodníky čekala celkem dlouhá a pestrá závodní trať. Kromě obvyklých úkolů, jako je slalom a couvání do „garáže“, museli předvést svoji šikovnost v zatloukání hřebíků a šroubování matic různých průměrů.
Mezi závodníky se jako tradičně objevil také náš učitel odborného výcviku Martin Kopřiva se svým domadělem a v řadách diváků nechyběli i další učitelé a žáci naší školy.
Z partnerů školy se akce zúčastnil například Jaroslav Pavlíček z firmy ZE TE PA s.r.o., která ze zabývá prodejem zemědělské a komunální techniky. Mezi sponzory akce se objevil i našim žákům známý Agroservis Sedláček s.r.o., se kterým škola spolupracuj, a u kterého žáci vykonávají odborný výcvik.
I přes ranní nepřízeň počasí se nakonec akce vydařila a každý si přišel na své.


Martin Kopřiva, učitel praktického vyučování