Exkurze vazební věznice Hradec Králové

17. 05. 2023

Naši žáci dne 17. 5. 2023 navštívili objekt Vazební věznice v Hradci Králové. Tento objekt vazební věznice a krajského soudu  byl vystavěn v roce 1935 a do současné doby slouží ke stejnému účelu. V hradecké vazební věznici je část výkonu vazby realizována tzv. pevnou vazbou klasického typu s uzavřenými celami a je zde rovněž oddělení se zmírněným režimem.

Žáci nejprve absolvovali vstupní kontrolu a poté proběhla v kulturní místnosti  prezentace o chodu věznice.  Žáci byli  informováni o vlastním chodu věznice,  podmínkách výkonu trestu a činnosti vězeňské služby.  Žáci vedli na toto téma diskuzi s instruktorem vazební věznice.

Po této prezentaci žáci navštívili vlastní vnitřní prostory Vazební věznice Hradec Králové, kde viděli cely pro výkon pevné vazby klasického typu a dále měli možnost sledovat provoz v oddělení se zmírněným režimem, kde jsou obviněné ženy.

Mgr. Luboš Žilka, sociální pracovník SŠTŘ