Svařovací zkoušky Co2

22. 05. 2023

Pod dozorem zkušebního komisaře Ing. Jaroslava Doležala úspěšně zakončili žáci oboru Automechanik základní kurz svařování  Co2.
Zvládli teoretickou část, která se skládala ze dvou testů - test z BOZP a technologie.
V praktické části pak zavařili předepsané vzorky spojů.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna psala test a druhá svařovala zkušební vzorky.
Opět se potvrdil fakt,  že pro většinu žáků to byla první větší zkouška, ale i přes značnou nervozitu se podařilo vše zvládnout. Teď už budou jen čekat na vystavení průkazu a diplomu českou svářecí společností DOM-ZO 13. Třešničkou na dortu pak pro všechny bude slavnostní předání.


Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov

FOTOGALERIE: