NEHODOU TO ZAČÍNÁ

22. 05. 2023

     To, co z počátku vypadalo jako hra, se rázem změnilo v otevřený děj. Žáci prvního a druhého ročníku si zahráli hlavní role v podobě účastníků dopravní nehody.

    V pondělí 22. května proběhl velmi zajímavý a přínosný odborný seminář na téma dopravních nehod. Obsahem semináře byla modelová situace dopravní nehody, její vyhodnocení, doporučení a praktické návody pro život.

Někteří žáci byli použiti jako figuranti, kteří byli přímými účastníky dopravní nehody a nesli na sobě různá zranění. Zbylá část žáků se dostavila zcela přirozeně na místo dopravní nehody a měla za úkol provést vše, co je s takovou událostí spojeno.

      Po modelové situaci následovalo tzv. vyhodnocení profesionálním záchranářem pražské záchranné služby.

Bylo velice příjemné vyslechnout kladné hodnocení žáků. Žáci provedli téměř všechny podstatné úkony, které ukládá zákon o silničním provozu. Upozornili účastníky silničního provozu na místo dopravní nehody, použili reflexní prvky, poskytli první pomoc, na místo přivolali RZ, komunikovali s operátorem na tel. čísle 155 a dokonce byli schopni řídit nic nedělající přítomné.

      Po úvodní modelové situaci následovala druhá část semináře. Tato část "BESIPU" byla orientována na dílčí úkony účastníků a jejich činnost po dopravní nehodě. Žáci měli zjistit příčiny dopravní nehody, způsobené škody na zdraví a majetku zúčastněných, zaznamenat a načrtnout postavení vozidel a pokusit se určit viníka. Zároveň měli k dispozici znalecký posudek založený na reálných informacích. Znalecký posudek umocnil fakt si uvědomit, co vše se při šetření dopravních nehod posuzuje a jaký následek hrozí, pokud se neřídíme zákonnou úpravou. Například neposkytnutím první pomoci. Profesionální lektor BESIP zároveň vyzdvihl některé klíčové prvky, které mohou být rozhodující při určování viníka a poškozeného.

     Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich aktivní přístup a pochválit je za znalosti při poskytování první pomoci. Velký obdiv patří některým jednotlivcům, kteří se dobře orientovali v pravidlech silničního provozu.

Bc. Lukáš Dudek, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

FOTOGALERIE: