Výuka v terénu – obalovna COLAS CZ, a.s. v Bašnicích

02. 05. 2023

Žáci 3. ročníku oboru „Mechanik opravář motorových vozidel“ zavítali v rámci předmětu Stavební technologie na výuku do terénu, do prostor obalovny v Bašnicích.

Tato akce navazuje na úspěšnou spolupráci se společností COLAS CZ, a.s.

Kromě žáků SŠTŘ NB se výuky účastnili i studenti (3. a 4. ročníku) Univerzity Pardubice Dopravní fakulty Jana Pernera Katedry dopravního stavitelství.

Výuka v terénu obsahovala odborný výklad pana Pavla Litery (Vedoucí provozu obaloven). Při úvodním výkladu byla představena společnost, vjem do moderních asfaltových směsí a velký důraz byl kladen na technologii výroby asfaltových směsí.

Následovala podrobná prohlídka všech částí obalovny – skládka kameniva, zásobníky živice, sila, dávkovače kameniva, dopravníky, věž se sušičkou a mísícím bubnem, hořákem a v neposlední řadě prohlídka velína, odkud je obalovna řízena.

Vše probíhalo za plného provozu, tzn. žáci pozorovali celý proces výroby, který byl zakončen sypáním hotové směsi na korby nákladních automobilů.

Na pana Literu navázal Ing. Milan Lovrič (manažer laboratoří a kvality), který demonstroval zkoušky kameniv, asfaltů a asfaltových směsí v místní laboratoři.

Bc. Jana Kandusová (HR oddělení, koordinátor vztahů se školami) byla nedílnou součástí celé akce.

SŠTŘ NB děkuje zástupcům ze společnosti Colas a těší se na další spolupráci.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB

FOTOGALERIE: