Absolventi oboru Řezník - uzenář

30. 06. 2021

Atypický školní rok 2020 - 21 dosáhl svého konce a naše SŠTŘ v Novém Bydžově posílá do různých řeznictví a masných provozů 6 vyučených
absolventů - řezníků uzenářů. Nutno dodat, že všichni žáci již mají zajištěnou práci v oboru, nejčastěji pokračují v činnosti na smluvních pracovištích školy, kde v průběhu vzdělávání absolvovali odborný výcvik. Velké poděkování patří firmě Toro Hlavečník, která umožnila ve svém provoze více než důstojné podmínky pro samotný průběh praktických závěrečných zkoušek oboru řezník uzenář. Novým řezníkům přejeme hodně štěstí v profesním životě.

Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář SŠTŘNB

 .