Představujeme nového sociálního pedagoga na SŠTŘ

01. 03. 2023

V průběhu stávajícího školního roku posílil řady pracovníků SŠTŘ Nový Bydžov Mgr. Luboš Žilka, sociální pedagog. Požádali jsme ho, aby se nám trochu představil.

Jak Vás napadlo jít pracovat na SŠTŘ?

Na SŠTŘ Nový Bydžov jsem nastoupil dne 1. 1. 2023 na pozici školního sociální pedagoga v rámci projektu: „Čtvrtá podpora vzdělávání OP JAK“. Důvodem mého zájmu o tuto práci byla touha po změně v profesní oblasti mého působení. Chtěl jsem využít své dosažené vzdělání a získané zkušenosti.

Jaká je náplň Vaší práce?

Náplní mé práce je řešení sociálních problémů žáků školy v různých oblastech (absence, prospěch žáků, spolupráce s rodiči, atd.).

Čemu dalšímu se věnujete?

Další oblastí mého zaměření je spolupráce se sociálními odbory úřadů, dětskými domovy, obecními úřady, městskou policií a PČR, popř. dalšími organizacemi při řešení sociálních problémů žáků školy.

Důležitou oblastí mého působení je rovněž vzájemná spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami při řešení problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

Kromě mého působení na SŠTŘ Nový Bydžov vykonávám rovněž funkci starosty obce Petrovice, a to již od roku 2002. Mé předchozí zaměstnání bylo u Policie České republiky, kde jsem působil na různých pozicích od roku 1991 do roku 2022.

Jak vidíte realitu po nástupu na SŠTŘ? Plní se Vaše očekávání?

Na začátku mého působení na této pozici jsem si plně neuvědomoval rozsah práce a složitost jednání s problematickými žáky školy. Postupně díky spolupráci s vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky jsem si uvědomil, že mé dosavadní zkušenosti z jiných profesních oblastí mohou být přínosem pro řešení sociálních problémů žáků školy.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele