Přijímací řízení 2023/24

17. 03. 2023

Na počátku měsíce března skončil termín pro podávání přihlášek ke studiu na středních školách, které bude zahájeno ve školním roce 2023/2024. Zajímalo nás, kolik přihlášek doputovalo na Střední školu technickou a řemeslnou, takže následující otázky patřily vedoucí studijního oddělení Ing. Martině Bydžovské.

Kolik přihlášek ke studiu bylo tedy podáno na naši školu v 1. kole přijímacího řízení?

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení bylo možné podat do 1. 3. 2023. Celkem naše škola obdržela rekordních 312 přihlášek. Bohužel tak vysoké číslo není jen pozitivní, pro uchazeče o studium je to číslo nepříznivé, protože kapacita školy nestačí zájmu o obory.

Pokud bilanci srovnáte s loňským rokem, jak toto srovnání dopadlo?

Oproti loňskému roku je to nárůst o více než 100 přihlášek. Za vysoký počet přihlášek může i skutečnost, že ze základních škol odcházejí silné ročníky.

O které obory byl největší zájem?

Největší zájem je tradičně o obor Mechanik opravář motorových vozidel, kde budeme otevírat dvě třídy. Velký zájem je i o Opraváře zemědělských strojů. I v tomto oboru budou otevřeny třídy dvě. V porovnání počtu přihlášek a nabízených míst je velký zájem i o obor Elektrikář – silnoproud.

Kolik tříd Střední škola technická a řemeslná otevře v 1. ročníku v příštím školním roce?

Ve školním roce 2023/2024 se chystáme otevřít v 1. ročníku 9 tříd. U oborů středního vzdělání s výučním listem to bude po dvou třídách u oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů. Společnou třídu budou mít učební obory Diagnostik motorových vozidel a Elektrikář – silnoproud, dále Kuchař – číšník a Řezník, učební obor Cukrář bude mít třídu samostatně. Jedna třída bude otevřena u oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Dopravní prostředky a jedna třída nástavbového studia oborů Technolog výroby potravin a Provozní technika.

Může být tedy naše škola spokojena se zájmem o studium na SŠTŘ?

Podle počtu přihlášek je zřejmé, že Střední škola technická a řemeslná se těší velké oblibě. Za zájem o nabízené obory určitě mohou skvělé výsledky žáků i uplatnění absolventů. Nemalý podíl na tak vysokém počtu uchazečů o studium má určitě i propagace školy a zapojení školy do nejrůznějších projektů a spoluprací.

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele