Vize SŠTŘ 2021

11. 03. 2021

Na počátku měsíce března došlo k ukončení termínu pro podávání přihlášek ke studiu na středních školách, které bude zahájeno ve školním roce 2021/2022. Obecně můžeme říct, že letošní náborová činnost byla odlišná, zvláštní, nestandardní. Jako škola jsme se museli poprat se zcela novými způsoby a trendy v komunikaci se základními školami. Nebyl nám dopřán osobní kontakt s potencionálními uchazeči, jako tomu bylo v předchozích letech. Nicméně díky našim šikovným kolegům jsme vytvořili skvělé video o jednotlivých oborech školy a další propagační materiály. Jistě i dlouhodobé kontakty s výchovnými poradci základních škol se nám staly pomocí. A jak nakonec dopadlo skóre přijímacího řízení? Na to nám odpoví ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej.

Kolik přihlášek ke studiu bylo tedy podáno na naší školu v 1. kole přijímacího řízení?
  „Celkem bylo na Střední školu technickou a řemeslnou podáno 192 přihlášek ke studiu, do této bilance nepočítáme druhé přihlášky uchazeče o studium, které jsou rovněž určeny pro naši školu, pouze pro jiný obor“.

Pokud bilanci porovnáte s loňským rokem, jaký je výsledek?
  „Je to trochu úsměvně kuriózní, ale počet je úplně stejný jako v loňském roce“.

O které obory byl největší zájem?
  „Letos bilanci vévodí zájem o obor Mechanik opravář motorových vozidel, který vyučujeme ve dvou vzdělávacích programech. Vyšší zájem je o potravinářské obory, u oboru Opravář zemědělských strojů máme letos omezenou kapacitu v podobě 30 žáků 1. ročníku, a tudíž dvě třídy jako vloni neotevřeme. Ostatní obory zůstávají víceméně početně konstantní“.

Kolik tříd Střední škola technická a řemeslná otevře v 1. ročníku v příštím školním roce?
   „Management školy zvolil šťastné číslo sedm. Dvě třídy v 1. ročníku otevřeme v oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Odchází nám šest tříd a plánovaně prozatím 126 žáků, takže bychom se mohli lehce rozrůst a přifouknout“.

Je vedení školy spokojeno se zájmem o studium v naší škole?
  „Střízlivě ano, ale samozřejmě úplně spokojeno není nikdy. Veřejnost v mnoha směrech vnímá někdy méně uplatnitelnost absolventů a někdy spíše dá na jakési marketinkové líbivé výkřiky plné usměvavých šťastných studentů různých oborů, které mnohdy s realitou nemají příliš společného“.

Abychom se nebavili jen o přijímacím řízení. Škola, ač momentálně nemůže fungovat klasicky, neusíná na vavřínech a neustále posouvá své hranice dál. Zkuste, prosím, zhodnotit, jaké byly významné akce, které v roce 2020 a v předchozích letech směřovaly ke zlepšení materiálně-technických podmínek školy?
  „My máme takzvanou triádu rozhodujících investičních projektů. Dva jsme již splnili, máme nová střediska v Novém Bydžově Na Švarcavě pro technické obory a v Chlumci nad Cidlinou pro potravinářské a gastronomické obory. Nyní pracujeme na středisku v Hlušicích pro další skupiny technicky orientovaných oborů, první fází by měla být demolice staré stavby bývalých dílen. Tato akce je pro další rozvoj školy hodně fatální. Vedle toho jsme zrekonstruovali sportovní halu, dokončili modernizaci domova mládeže a řady učeben, nyní nás čeká kanalizační přípojka v Hlušicích, rekonstrukce trafostanice v Hlušicích a rekonstrukce komunikace v chlumeckém středisku. Postupně modernizujeme autopark a náš cíl je nyní také moderní autobus. V tomto investičním směru se rozhodně nenudíme“.

Jaké plány má škola pro nadcházející rok/roky?

    „O těch materiálních bylo psáno v předchozí otázce. V roce 2021 jsme po pětileté periodě přistoupili k revizi našich školních vzdělávacích programů, snažíme se reagovat na oborové změny, nové trendy a na názory našich partnerů. Od září 2021 bychom tyto vzdělávací programy uvedli v život. Chystáme změny v profilové maturitě, zde věříme, že letošní zmatečné politické teze k této zkoušce budou výjimkou. A hlavně nás čeká restart výuky, zejména té praktické, a také obnovení silné stránky naší školy, kterou je spolupráce s partnery, jež je od března roku 2020 hodně redukována. V tomto směru si snad vládnoucí establishment uvědomí, co současná epocha znamená pro naše žáky a studenty a co pro budoucnost tohoto státu“.

Jsou nějaké další vize, které byste v budoucnu rád uskutečnil?
  „Moje vize směřuje zejména ke krvi každého školského zařízení, tedy k personálnímu a osobnostnímu obsazení pozic pedagogů a vedení školy. V SŠTŘ příliš není místo pro méně odolné a emočně nestabilní typy. V managementu školy průběžně omlazujeme a myslím, že se to pozitivně projevilo téměř okamžitě. Máme v plánu zahájit spolupráci s vysokými školami, které budoucí pedagogy vychovávají. V oblasti učitelů praktického vyučování hledáme zejména pracovité flexibilní lidi v odborné sféře s ochotou se dále vzdělávat. Stále sázíme i na výuku prostřednictvím odborníků z praxe a touto cestou bych chtěl jít ve spolupráci s koncepčními partnery školy dále. Nechci zapomenout na úsek technický a ekonomický, ten funguje výborně, ale i zde musíme reagovat na rodná čísla a vývoj. Takže moje základní vize je, předat školu po skončení funkčního období v dobré materiální, personální a ekonomické kondici“.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

 .