Termínový kalendář                                                               Celoroční plán studia                                                                                                                    

Organizace a řízení školy listopad-prosinec 2019

 Název            Datum  Čas  Místo 
3. DMTŘ v SPV Chlumec n. C.
 19. 11. 2019 13:00CHL
3. DMTŘ v SPV Švarcava a HL
 20. 11. 2019 13:00 NB, HL
testování 3. SOD
 20. 11. 2019 07:50 NB - B3
porada všech pedagogů SPV Chlumec N.C. 20. 11. 2019 14:30 CHL
zápis klasifikace za 1. Q do BAKALÁŘŮ
 20. 11. 2019 - NB, HL, CHL
SOD Český Kapr v Českých Budějovicích
 21. 11. 2019 - Č.Budějovice
pedagogické rady obou výukových center
 22. 11. 2019 13:15 NB, HL
koordinační porada k JUTZ 2019 
 25. 11. 2019 15:00 NB - B1
porada předsedů odborných MK 26. 11. 2019 15:00 NB - B2
4. DMTŘ v SPV Chlumec n. C.
 27. 11. 2019 13:00        CHL
burza SŠ v ZŠ Roztoky u Jilemnice
 27. 11. 2019 17:00 Roztoky
pracovní jednání IGP stáže v Itálii
 27. 11. 2019 13:00 NB - B2
třídní schůzky GPOTR oborů v SPV CHL.
 27. 11. 2019 15:15 CHL
třídní schůzky oborů MECH, EL a AEL 
 27. 11. 2019 15:15 NB-Švarcava
4. DMTŘ v SPV Švarcava a HL
 28. 11. 2019 13:00 NB, HL
třídní schůzky ostatních oborů
 28. 11. 2019 15:00 NB, HL
soutěž JUTZ pro základní školy
 29. 11. 201907:45 NB, HL, CHL
porada technicko-ekonomického úsek
 02. 12. 201909:45  NB - B1
 porada zástupců ředitele 02. 12. 2019 11:00 NB - B1
 porada realizač. týmů projektů a grantů 03. 12. 2019 15:00 NB - B2
catering pro MAS Podchlumí
 04. 12. 2019 - Podchlumí
 porada pedagogického vedení školy 06. 12. 201913:15   NB - B1
raut pro SPŠ a SOŠ Hradební HK
 10. 12. 2019 - HK
exkurze ZŠ do ŠKODA AUTO MB v DMTŘ
 11. 12. 2019 - M. Boleslav
Vánoční trhy SŠTŘ - náměstí Nový Bydžov
13.-14.12.2019 09:00 NB

Pro žáky, rodiče a pedagogy školy listopad 2019

 Název            Datum  Čas  Místo 
poznáváme nebezpečí drog-1.KCR+1.Z 21. 11. 2019 - CHL, HL
školení ADR pro třídy 3.N a 3.SOD
 17.-12.12.2019 - HL
divadlo Mladá Boleslav (1.SOD+2.SOD)
 17. 01. 2020 - MB
          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .