Vzdělávání bez hranic – mobilita žáků gastronomických, technických oborů a                                                   podnikání

2017-1-CZ01-KA102-034700

Popis projektu:

V rámci projektu budou realizovány čtyři zahraniční odborné stáže v Itálii a to v délce trvání od dvou do čtyř týdnů. Stáží se zúčastní žáci učebních oborů Cukrář, Kuchař – číšník, Automechanik a nástavbového studia oboru Podnikání. Každou ze stáží zaštítí jedna z odborných italských škol ve spojení s menšími podnikatelskými subjekty či centry odborného vyučování, ve kterých si žáci budou osvojovat praktické dovednosti z italské gastronomie, hotelnictví či automobilového průmyslu. Samotné stáže budou probíhat v období od března do října roku 2018.

Cíl projektu:

Cílem projektu je umožnit žákům získat nové odborné kompetence v oblasti středomořské kuchyně či provozu hotelu. Absolventi stáže získají nejen ucelené znalosti o středomořské gastronomii, servise typických italských pokrmů a nápojů, ale rozvinou si i své komunikační dovednosti v cizím jazyce či pracovní návyky. Cílem účasti žáků z technických oborů je především zvýšení jazykových dovedností při praktické výuce v moderně vybavených dílnách a práce s novými technologiemi a značkami, které jim nejsou v podmínkách naší školy dostupné.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude 28 podpořených žáků, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí zaměstnavatele. Absolventi stáží se o své zkušenosti a postřehy podělí s ostatními spolužáky při školním projektovém dni, kde zároveň předvedou nově získané znalosti a dovednosti.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Program a kritéria výběru účastníků třítýdenní stáže v Itálii pro žáky a absolventy učebního oboru Cukrář/ka 

Vzdělávání bez hranic – mobilita žáků gastronomických, technických oborů a podnikání

2017-1-CZ01-KA102-034700

Popis stáže a její program

Místo konání:                           cukrárna a pekárna Panificio Betta v severní Itálii

Termín konání:                        neděle 18. března – sobota 7. dubna 2018

Ubytování:                               hotel Laurini**** v Cavalese

Počet žáků:                              4 vybraní žáci tříd 2. C, 3. C či absolventi oboru Cukrář/ka

Doprava:                                  autobus – zajistí škola

Náplň:                                     výuka přípravy tradičních i moderních cukrářských výrobků

Pedagogický doprovod:             ano – po celou dobu konání stáže

 

Kritéria výběru účastníků stáže

a) Celkové chování a studijní výsledky účastníka ve škole – max. 20 bodů

b) Pracovní výsledky, morálka a zájem žáka na odborném výcviku – max. 15 bodů

c) Prospěch žáka v odborných předmětech důležitých pro cukrářskou výrobu – max. 10 bodů

d) Sociální a ekonomická situace v rodině (i sociálně slabší žáci mají šanci) – max. 25 bodů

e) Dosavadní zapojení žáka do akcí školy nad rámec běžné výuky – max. 15 bodů

f) Názor třídního učitele, učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku – max. 15 bodů

 Vybráni budou žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů. Minimum získaných bodů pro účast je 60. Žáci, kteří tuto bodovou hranici překročí, ale umístí se na pátém a dalších místech, budou zařazeni jako náhradníci.

Hodnocení provede tříčlenná komise ve složení Ivana Jiřičná (učitelka OV a odborných předmětů), Mgr. Marie Zapadlová (třídní učitelka třídy 1. PD), Ing. Jiří Wágnera (projektový manažer). 

Žádám všechny zájemce, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení, aby se nahlásili na
e-mailové adrese sstrnb.wagner@seznam.cz a to do pátku 26. ledna 2018. Vyhodnocení žádostí a informování vybraných žáků bude provedeno do konce měsíce ledna 2018. Následně bude svolána informační schůzka pro vybrané žáky týkající se organizace celé stáže.

Odjezd dalších žáků do Itálie prostřednictvím projektu ERASMUS+

3. - 16. 6. 2018

Ve dnech 3. – 16. června 2018 odjedou další dvě skupiny studentů SŠTŘ Nový Bydžov do Itálie. Díky projektu ERASMUS+ se bude skupina čtyř žáků maturitních oborů a nástavbového studia s technickým zaměřením vzdělávat ve městě Forli nedaleko San Marina, kde si ověří své dovednosti v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů. Druhá značně početnější skupina patnácti žáků z oborů Kuchař – číšník a nástavbového studia Specialista obchodu a služeb má zajištěn odborný program ve městě Milano Marittima zaměřený na středomořskou kuchyni. Čeká je příprava italských těstovin, mořských plodů, pizzy, rizota a dezertů. Účastníci poznají také práci v restauraci jednoho z italských hotelů, kde budou obsluhovat hosty a pracovat na přípravě pokrmů. Odborné semináře a praxe v restauraci budou doplněny i několika zajímavými poznávacími výlety. Žáci se mohou těšit na návštěvu San Marina, zábavního parku Mirabilandia či delfinária Oltremare.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .