Vzdělávání bez hranic – mobilita žáků gastronomických, technických oborů a                                                   podnikání

2017-1-CZ01-KA102-034700

Popis projektu:

V rámci projektu budou realizovány čtyři zahraniční odborné stáže v Itálii a to v délce trvání od dvou do čtyř týdnů. Stáží se zúčastní žáci učebních oborů Cukrář, Kuchař – číšník, Automechanik a nástavbového studia oboru Podnikání. Každou ze stáží zaštítí jedna z odborných italských škol ve spojení s menšími podnikatelskými subjekty či centry odborného vyučování, ve kterých si žáci budou osvojovat praktické dovednosti z italské gastronomie, hotelnictví či automobilového průmyslu. Samotné stáže budou probíhat v období od března do října roku 2018.

Cíl projektu:

Cílem projektu je umožnit žákům získat nové odborné kompetence v oblasti středomořské kuchyně či provozu hotelu. Absolventi stáže získají nejen ucelené znalosti o středomořské gastronomii, servise typických italských pokrmů a nápojů, ale rozvinou si i své komunikační dovednosti v cizím jazyce či pracovní návyky. Cílem účasti žáků z technických oborů je především zvýšení jazykových dovedností při praktické výuce v moderně vybavených dílnách a práce s novými technologiemi a značkami, které jim nejsou v podmínkách naší školy dostupné.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude 28 podpořených žáků, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí zaměstnavatele. Absolventi stáží se o své zkušenosti a postřehy podělí s ostatními spolužáky při školním projektovém dni, kde zároveň předvedou nově získané znalosti a dovednosti.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328      IČ:  00087751      email: sstrnb@sstrnb.cz              

 .