Výchovné poradenství

  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při řešení krizových situací ve škole;
  • zjišťuje zájem žáků o další studium;
  • zabývá se žáky s dlouhodobým školním neúspěchem, žáky sociálně znevýhodněnými;
  • poskytuje informace žákům i rodičům o možnostech využití služeb pedagogicko-psychologické poradny a dalších odborných zařízení v prevenci i nápravě výchovných i výukových problémů;
  • spolupracuje s třídními učiteli;
  • spolupracuje s vedením školy při řešení problematického chování žáků, vysoké omluvené i neomluvené absence.

Kontakt:

Mgr. Marie Zapadlová Email: sstrnb.zapadlova@seznam.cz Telefon: 495 490 328 Mobil: 601 091 023          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .