Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2021/2022

Termíny pro přijímací řízení na střední školy  (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky ke vzdělávání - studiu se podávají do 1. 3. 2021

 .