Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy  (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Termínový kalendář přijímacího řízení ve Střední škole technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, je stanoven ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

a) termíny zaslání přihlášek – obory středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou do 01. 03. 2019, u oborů středního vzdělání (nástavbové studium) do 01. 03. 2019 (zadání podkladů do systému a přihlášení k jednotným přijímacím zkouškám v systému CERTIS do 08. 03. 2019)

b) přijímací zkoušky ke studiu oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika, ŠVP Dopravní technika, Operátor zemědělské techniky, Dopravní a letecká technika (nástavbové studium v denní formě studia): a 29-41-L/51 Technologie potravin (nástavbové studium v denní formě studia)

- 12. dubna 2019 od 8.30 1. řádný termín

- 15. dubna 2019 od 8.30 2. řádný termín                                                               

c) přijímací zkoušky k dennímu studiu oboru 23-45-M/01 Dopravní prostředky, ŠVP Technik silniční dopravy a ŠVP Operátor silniční dopravy (denní forma studia):

- 12. dubna 2019 od 8.30 1. řádný termín

- 15. dubna 2019 od 8.30 2. řádný termín                                                                                                           

d) přijímací zkoušky v náhradním termínu k dennímu studiu pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky a 23-43-L/51 Provozní technika:
- 1. termín 13. května 2019 od 8.30

- 2. termín 14. května 2019 od 8.30

e) přijímací řízení ke studiu oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných v Střední škole technické a řemeslné Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112:              

- 23. dubna 2019 v 15.00 1. kolo (1. termín)                                                                                                                                                                  

f) další kola přijímacího řízení mohou být vyhlášena ředitelem SŠTŘ v případě volných míst v jednotlivých oborech středního vzdělání, termín 2. kola je stanoven na 13. května 2019 v 15.00 a termín 3. kola je stanoven na 20. května 2019 v 15.00. Další kola budou vyhlášena v případě potřeby v dalších termínech.

2. Oznámení o konání přijímacích zkoušek v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou bude zákonným zástupcům žáků základních škol, žákům a uchazečům o studium zasláno nejpozději 14 dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky poštou a pozvánky budou zpřístupněny v systému CERTIS nejpozději do 25. března 2019.

3. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude předáno nebo zasláno nejpozději do dvou pracovních dnů po termínu 23. dubna 2019 (1. řádný termín kolo přijímacího řízení pro denní studium oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky) spolu s pokyny ke studiu a přihláškou do domova mládeže.

4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude předáno nebo zasláno nejpozději do dvou pracovních dnů po termínu 26. dubna 2019 (1. řádný termín kolo přijímacího řízení pro denní studium oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika a 29-41-L/51 Technologie potravin) spolu s pokyny ke studiu a přihláškou do domova mládeže.

5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude předáno nebo zasláno dne 23. dubna 2019 (1. kolo přijímacího řízení pro denní studium oborů středního vzdělání s výučním listem) spolu s pokyny ke studiu a přihláškou do domova mládeže.

6. Schůzka rodičů (zákonných zástupců) žáků přihlášených do 1. ročníku oborů středního vzdělání s výučním listem se bude konat v úterý 23. dubna 2019 v 16.00 (výuková centra SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, a Hlušice 1)

7. Schůzka rodičů (zákonných zástupců) žáků přihlášených do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky (školní vzdělávací programy Silniční doprava a Operátor silniční dopravy) se bude konat v pátek 26. dubna 2019 v 15.00 (alternativa úterý 30. dubna 2019 v 15.00) ve výukovém centru SŠTŘ, Nový Bydžov, budova v ulici Dr. M. Tyrše 112) 

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .