Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2017/2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy  (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín

Aktivita

 16.dubna 20182. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
 12.dubna 20181. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

1. března  2018                                                

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení
 30. listopad  2017
-
 1. března 2018
uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí


          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .