Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2021/2022

Termíny pro přijímací řízení na střední školy  (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky ke vzdělávání - studiu se podávají do 1. 3. 2021

Sdělení SŠTŘ Nový Bydžov uchazečům o studium a jejich zákonným zástupcům - přihlášky ke studiu posílejte poštou na adresu:

Střední škola technická a řemeslná, studijní oddělení, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov.

Přihlášky je možné podávat i osobně každý pracovní den od 07.00 do 15.00, kontakt Alena Pokorná, 495 490 328, mobil 602 548 635, sstrnb.pokorna@seznam.cz.