29-41-L/51 Technologie potravin
-vzdělávací program Technologie potravin
dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou

Informace:

Délka studia: 2 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Počet přijímaných žáků: 12

Podmínky přijetí : úspěšné ukončení všech tříletých oborů s výučním listem, doklad o zdravotní                                                                   způsobilosti pro studium oboru.

Místo konání teoretické výuky:  výukové centrum Hlušice (část výuky probíhá ve výukovém centru Nový Bydžov a ve středisku praktického vyučování Chlumec nad Cidlinou.

Vedoucí učitel praktického vyučování: Petr Vaníček, email: sstrnb.vanicek@seznam.cz, tel.: 605 933 615


Absolvent školy:

  • Absolvent, připravovaný na základě tohoto RVP, se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik na různých typových pozicích v potravinářských provozech, např. jako vedoucí směn, vedoucí jednotlivých provozních středisek, technolog, v oblasti nákupu surovin a pomocných látek, odbytu a prodeje surovin a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin apod.

  • Uplatní se rovněž v oblasti kontroly jakosti, trvanlivosti a zdravotní bezpečnosti potravin

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .