41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
- vzdělávací program Opravář zemědělské techniky
3 letý obor zakončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

Informace:

Délka studia: 3 roky

Ukončení studia: výuční list

Počet přijímaných žáků: 30

Podmínky přijetí :  úspěšné ukončení devítileté školní docházky a splnění podmínek přijímacího                                           řízení.

Místo konání teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum v Novém Bydžově, budova                                                                 školy Revoluční 211

Místo konání odborného výcviku: Středisko praktického vyučování SŠTŘ v Novém Bydžově                                                                             ŠVARCAVA, ve Středisku praktického vyučování v Hlušicích a od                                                                    3. ročníku na pracovištích smluvních partnerů školy.

Vedoucí pracoviště praktického vyučování:  Dobroslav Šmidrkal                                                        

                                                                     email: sstrnb.smidrkal@seznam.cz,  mobil: 604 251 063


Absolvent školy:

  • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání v řemeslných živnostech

  • je po přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) připraven k výkonu náročných činností v oblastech:

           - údržba, diagnostika, servis a opravy zemědělských strojů a vozidel včetně přípojných vozidel              - opravy, seřízení, výměna dílů u zemědělských strojů, nákladních automobilů a přívěsů                         -  řidič traktorů skupiny T, řidič osobních, užitkových a nákladních automobilů skupin B, C s                      možností skupiny E

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .