Informace o společné části maturitní zkoušky a přijímací zkoušce 2020

31. 01. 2020

Informace o důležitých skutečnostech týkajících se organizace jednotné přijímací zkoušky, písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ v nadcházejícím jarním období.

Jednotná přijímací zkouška 2020

MŠMT ve středu 15. ledna 2020 uveřejnilo jednotné zkušební schéma písemných testů jednotné přijímací zkoušky 2020. Tento dokument naleznete na webových stránkách CZVV, případně MŠMT.

Maturitní zkouška 2020

Jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) pro jarní zkušební období ze dne 10. ledna 2020 MŠMT stanovilo časový rozvrh konání písemných prací a didaktických testů SČ MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků se budou konat ve středu 8. dubna, resp. ve čtvrtek 30. dubna 2020, a to převážně v dopoledních hodinách. MŠMT se k dopolednímu časovému rozvrhu přiklonilo na základě podnětů z řad pedagogických sdružení.

Didaktické testy SČ MZ se budou konat v období od 4. do 5. května 2020.

Vzhledem k častým dotazům k možnosti žáků konat zkoušky v tzv. předsunutém termínu (zejména k možnosti konat zkoušky 30. dubna 2020) MŠMT vydalo 18. prosince 2019 k této problematice vyjádřeníJednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ je k dispozici na webových stránkách CZVV MŠMT.

Matematika+ 2020

Termín pro přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ byl prodloužen do 31. ledna 2020. Žáci se tak dále mohou přihlašovat ke zkoušce prostřednictvím výsledkového portálu žáka (vpz.cermat.cz). Seznam žáků Vaší školy, kteří se ke zkoušce již přihlásili a zadali souhlas s předáním informace o přihlášení, naleznete v IS CERTIS v projektu MZ2020 v odkazu Přehledy / Žáci přihlášení k MA+.

Zkouška proběhne na spádových školách ve středu 6. května 2020 od 9 hodin. Více informací
o zkoušce, včetně přehledu vysokých škol, které zohledňují výsledek zkoušky, žáci naleznou na webových stránkách CZVV.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .