Maturitní zkouška ve školním roce 2017/18

                                                                                            Příkaz ředitele k profilové maturitní zkoušce    

Tématické okruhy z jednotlivých předmětů: 


Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v pátek 12. ledna jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 (ke stažení zde) a pro jednotnou přijímací zkoušku 2018 (ke stažení zde).

V souvislosti s blížícím se obdobím pro přihlašování uchazečů k jednotné přijímací zkoušce jsme do knihovny obecné v IS CERTIS uložili soubor se strukturou datové XML věty pro import přihlášek uchazečů ze školních informačních systémů. Zástupci firem poskytujících školní informační systémy byli o podobě této datové věty informováni.

  • Název dokumentu v Knihovně obecné IS CERTIS: JPZ2018 – Datová věta pro import uchazečů_XML

Zároveň jsme do knihovny obecné vložili vzorově vyplněnou tabulku pro import uchazečů ze souboru formátu XLS.

  • Název dokumentu v Knihovně obecné IS CERTIS: JPZ2018 – Vzorová tabulka pro import uchazečů_XLS

Projekt Přijímačky 2018 v IS CERTIS bude pro přihlašování uchazečů zpřístupněn 19. února 2018, metodický pokyn bude k dispozici nejpozději do 16. února 2018.

Přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+ (MA+)

Termín pro přihlašování ke  zkoušce MA+ na portálu VPŽ byl pro žáky prodloužen do 31. ledna 2018. V IS CERTIS po vstupu do projektu MZ2018 v části Přehledy/Žáci přihlášení k MA+  máte uvedeny žáky Vaší školy, kteří se již ke zkoušce MA+ přihlásili a potvrdili souhlas s předáním údajů o přihlášení řediteli školy.

Vzhledem k tomu, že výběrová zkouška MA+ může, kromě jiného, představovat pro žáky i významné benefity v rámci přijímacích řízení na mnohé vysoké školy (seznam škol a fakult, které MA+ nějakým způsobem zohledňují, naleznete na našich webových stránkách zde), prosím o informování žáků oprodloužení možnosti přihlásit se k této zkoušce do 31. ledna 2018. Následující den, tj. 1. února 2018, budou finální údaje o přihlášených žácích aktualizovány v IS CERTIS (údaje o přihlášených ke zkoušce MA+ se průběžně neaktualizují).

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Helpdesk Centra na emailové adrese info@cermat.cz nebo na telefonním čísle 224 507 507.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .