Svářečská škola 

Svářečská škola je zřízena především pro žáky Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov. Je určena k nadstandardní přípravě žáků pro povolání. V případě volné kapacity lze po dohodě uskutečnit i kurzy pro veřejnost.


Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Sirůček      email: sstrnb.sirucek@seznam.cz       telefon: 495 483 421-22 

Nabízíme:

Kurzy k získání svářečských oprávnění:

  • ZK-135 1.1 (CO)
  • ZK-311 1.1 (svařování plamenem)
  • ZK-111 1.1 (balená elektroda)
  • ZP-311-2 1.1 (řezání kyslíkem). 

Dále pro veřejnost nabízíme:

Přezkoušení svářečů - prodloužení platnosti osvědčení základního kurzu
a zaškolení dělníka;

Po domluvě:

  • Kurz svařování 135 - 1.1; 311 - 1.1; 111 - 1. 1.
  • Prodloužení platnosti státní zkoušky dle EN ISO 9606-1                       (ČSN EN 287-1)
  • Zaškolení svářečského dělníka


Ceník:

Všichni žáci školy platí poplatek za vystavení průkazu 1 000,- Kč. V této úhradě je zahrnuto vydání příslušných průkazů a osvědčení, režijní náklady (organizace a provedení zkoušky; náklady spojené z účastí zkušebního komisaře).

Žáci nemající v rámcovém vzdělávacím plánu kurz svařování, hradí spoluúčast na přípravu jednoho kurzu 5 000,-  Kč.

Přezkoušení svářečů: 250,- Kč včetně DPH jedna metoda ( 2 a více metod - 350,- Kč včetně DPH) ve středisku Hlušice. 

Přezkoušení v místě zákazníka nad 10 osob 250,- Kč včetně DPH (dvě a více metod 350,- Kč včetně DPH) + 400,- Kč bez. DPH za výjezd zkušebního komisaře. V ostatních případech cena smluvní.

Kurz svařování 135-1.1; 311-1.1; 111-1. 1. - 12 000,- Kč + DPH při minimální účasti 8 osob. V případě menšího počtu účastníků je cena smluvní.

Prodloužení platnosti státní zkoušky dle EN ISO 9606-1 (ČSN EN 287-1)
2 500,- Kč + DPH při minimálním počtu účastníků 8 osob. 

Zaškolení svářečského dělníka - 800,-Kč + DPH + 400,- Kč bez DPH za výjezd komisaře.