Členové Školské rady SŠTŘ Nový Bydžov (po volbách do školské rady pro funkční období 2014-2017):

Členové Školské rady za pedagogické pracovníky školy - Ing. Jiří Wágner, Mgr. Jaroslav Matějka

Členové Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky - Zdena Lejsková, Jan Střížka

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem školy Mgr. Táňa Šormová, Ing. Miroslav Uchytil


Úvodní jednání 2015

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328      IČ:  00087751      email: sstrnb@sstrnb.cz              

 .