Členové Školské rady SŠTŘ Nový Bydžov (po volbách do školské rady pro funkční období 2018-2021):

Členové Školské rady za pedagogické pracovníky školy - Vladimír Žalman (předseda školské rady), Pavel Novák

Členové Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky - Mgr. Kateřina Zikmundová, Josef Chuchlík

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem školy - Mgr. Táňa Šormová, Ing. Miroslav Uchytil

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .