Členové Školské rady SŠTŘ Nový Bydžov (po volbách do školské rady pro funkční období 2018-2021):

Členové Školské rady za pedagogické pracovníky školy 

Členové Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky - 

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem školy 


Úvodní jednání 2015

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .