ŠKOLNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ:

Nejzručnějším řidičem traktoristou Východních Čech se  stal žák                   SŠTŘ Nový Bydžov Martin Midloch

25. 5. 2017

Zemědělský svaz České republiky uspořádal v rámci projektu Zemědělství žije ve spolupráci s odbornými školami a učilišti regionální kola v jízdě zručnosti traktorem s vlekem 2017. Poslední kolo v seriálu osmi regionálních kol uspořádalo pro Východočeský region (Hradecký a Pardubický kraj) 25. května 2017 SOU Lázně Bělohrad.

SSŤŘ Nový Bydžov vyslala na toto prestižní klání tentokrát žáky 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů Martina Midlocha a Ondřeje Zelinku. Oba žáci předvedli výborné výkony a příkladně reprezentovali SŠTŘ Nový Bydžov.

Každý ze soutěžících absolvoval dvě soutěžní kola a jeden lepší čas se započítával do celkového pořadí soutěže.

Celkovým vítězem a 1. místo obsadil žák 2. ročníku oboru OZS  SŠTŘ Nový Bydžov Martin Midloch, který byl nejlepší v obou kolech a postoupil do Národního kola, které se koná 22. června 2017 v SOŠ a SOU Sušice. Krásné 4. místo obsadil další reprezentant SŠTŘ Nový Bydžov Ondřej Zelinka, který 1. kolo trochu pokazil, ale ve 2. soutěžním kole ukázal svoje kvality a jen nepatrný dotyk branky ho odsunul z 2. místa na 4.

Oběma patří velký dík za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také žákům 1. Z, kteří za doprovodu učitele odborného výcviku Martina Kopřivy a pana Midlocha staršího vytvořili pro naše dva soutěžící zcela domácí atmosféru. Pedagogický doprovod zajistil VUOV Dobroslav Šmidrkal.

Ceny soutěžícím předal zástupce Zemědělského svazu, pořadatele regionálních kol, pan Lojda z Nového Bydžova.

Výsledky ze soutěže

1. místo v národním kole soutěže Automobileum 2017

17. - 18. 5. 2017

Na národním kole AUTOMOBILEUM 2017, které se konalo ve středu a čtvrtek 17-18. 05. 2017 v Hradci Králové, mezi 13 družstvy z celé republiky zvítězil tým Královéhradeckého kraje, do kterého vždy jednoho žáka nominovaly školy s automobilním zaměřením z Hradce Králové, Hronova, Rychnova n. K. a Nového Bydžova. Za SŠTŘ Nový Bydžov soutěžil Petr Kavan. 

soutěži jednotlivců pak obsadil Petr Kavan skvělé 1. místo.   Nejlepší mladý řidič pro rok 2017 je z naší školy!

Zlatá medaile Markéty Šulcové v soutěži Kouzlení z perníku

23. 3. 2017

Dne 23. března 2017 se konal již 6. ročník soutěže Kouzlení z perníku, který probíhal opět na Městském úřadu Nové Paky. Této soutěže se zúčastnila naše žákyně 3. ročníku oboru cukrář Markéta Šulcová. V kategorii ,,A“ byl dán motiv Dárková kazeta. Tento výrobek byl již zhotoven a zde pouze dekorativně dozdoben. Tentokrát se nám povedlo obsadit v podání Markéty Šulcové ze čtrnácti soutěžících ZLATOU medaili v tzv. zlatém pásmu, kde se bodově dostaly čtyři cukrářky. Dále žákyně soutěžily v kategorii “B“, což bylo zdobení na místě, libovolného velikonočního motivu s limitem 120 minut. Zde se Markéta Šulcová umístila ze dvanácti soutěžících na pěkném tzv. bronzovém pásmu a získala bodově bronzovou medaili. Třetí kategorie “C", což bylo určeno pro žáky, kteří se doposud nezúčastnili žádné soutěže, byla opět libovolná velikonoční varianta, ale s neomezeným časovým limitem. Zde jsme zastoupení neměli. Soutěž proběhla v příjemné atmosféře a závěrem hodnotící komisaři všechny zúčastněné pochválili za své výkony a za neustále se zvyšující úroveň, ale i počet účastníků.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328      IČ:  00087751      email: sstrnb@sstrnb.cz              

 .