DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VEŘEJNOST, ŽÁKY A RODIČE

Další základní informace pro veřejnost a žáky školy

24. 03. 2020

Ředitelství školy upozorňuje na usnesení vlády ČR ve vztahu k pohybu osob. Cesty do zaměstnání nejsou omezeny. Ostatní cesty řeší usnesení vlády ČR.

Vláda na dnešním jednání (23. 03. 20) rozhodla o prodloužení opatření proti koronaviru v Česku do 1. dubna 2020 (zdroj).

https://www.denik.cz/z_domova/cesko-koronavirus-opatreni-eet-20200323.html?utm_source=onesignal&utm_medium=referral&utm_campaign=push-notifikace&utm_content=denik-celostat

Královéhradecký kraj a náš region patří k nejméně zasaženým v ČR (zdroj).
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/kralovehradecko-khkraj-nemocnice-spital-ochranne-pomucky-koronavirus230320-khk.html?utm_source=onesignal&utm_medium=referral&utm_campaign=push-notifikace&utm_content=denik-hradecky

TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ

1. Závěrečné zkoušky v měsíci červnu 2020 budou v podmínkách SŠTŘ posunuty o týden.
2. Řízení on-line vyučování přebírají počínaje 20. 03. 2020 ZŘ TEV Jaroslava Kholová a VU TEV Marie Zapadlová v tomto rozdělení:
a) Jaroslava Kholová – 1. AN, 2. AN, 3. AN, 1. Z, 2. Z, 3. Z, 1. DPZ, 2. DPZ
b) Marie Zapadlová – 1. AE, 2. AE, 3. AE, 1. KCR, 2. KCR, 3. KCR, 1. SOD, 2. SOD, 3. SOD, 4. SOD
- řízení a vzájemná komunikace probíhá v rámci vyučovacích předmětů v daných třídách

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ A PROVOZ DÍLEN
1. Vedoucí oboroví učitelé budou v kontaktu se smluvními pracovišti školy a v případě potřeby budou informovat žáky příslušného oboru o možnosti brigády (dohoda o provedení práce).

2. Pneuservis pro veřejnost bude otevřen od 01. 04. 2020 v době od 08.00 do 14.00 s realizací v dílenském areálu SPV Nový Bydžov-Švarcava (objednávky 702 088 560) a v dílenském areálu SPV Hlušice (objednávky telefon 605 742 785)

3. Veškeré soutěže odborných dovedností jsou do konce školního roku 2019/2020 zrušeny.
Výjimkou bude pouze školní kolo Jízdy zručnosti TSP pro 2. Z a školní kola SOD odborných dovedností u všech oborů kopírující praktickou závěrečnou zkoušku (ZZ „nanečisto“).

4. O podobě individuálních praxí v červnu 2020 bude jednat průběžně management školy, tyto praxe budou omezeny a jejich kvóta bude převedena na teoretické vyučování.

5. Stanice technické kontroly pro traktory bude uvedena do provozu 25. 03. 2020 v době od 08.00 do 14.00 v dílenském areálu SPV Hlušice (objednávky 775 230 872) za příslušných organizačních a hygienických podmínek daným operativním vnitřním řádem školy.
Nebudou realizovány technické kontroly u provozovatelů zemědělské techniky.

EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ INFORMACE

1. Školní jídelny budou nadále vařit pro zaměstnance i další zájemce minimálně do 03. 04. 20, výdej obědů probíhá od 11.15 do 13.00.

2. Z rozhodnutí vedení TE centra je upravena pracovní doba nepedagogických pracovníků - ekonomický úsek do 14.00, uklízečky do 12.30, školníci do 14.00, školní jídelny po ukončení výdeje stravy a sanitačním úklidu.

DOMOV MLÁDEŽE SŠTŘ
1. Rodiče a zákonní zástupci žáků ubytovaných v Domově mládeže SŠTŘ zastaví platby za ubytování a stravování počínaje březnem 2020. Platby budou obnoveny až po otevření školy.

DALŠÍ INFORMACE
1. Sekretariát školy je otevřen každý pracovní den od 7.30 do 12.30 (hodiny pro zaměstnance, žáky a veřejnost). Prosíme o dodržení základních hygienických opatření.

2. Žáci školy mohou na základě pracovně-právního vztahu (zejména dohody o provedení práce) vykonávat činnost u zaměstnavatelských subjektů (partnerů školy) a mohou zmírnit dopady absencí pracovníků v těchto subjektech (vstupní informace byla podána žákům prostřednictvím vedoucích učitelů). V žádném případě se nejedná o praktické vyučování nebo odborný výcvik.

zdroj: Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Sdělení ředitele školy k preventivním opatřením vůči viru COVID-19

06. 03. 2020


Ředitel SŠTŘ Nový Bydžov sděluje všem pracovníkům a žákům školy, kteří v minulých dnech navštívili všechny regiony Itálie a vracejí se nyní do České republiky, aby v souladu s vydanými opatřeními Bezpečnostní rady České republiky, Ministerstva zdravotnictví České republiky a dalších institucí okamžitě kontaktovali svého lékaře a plně se podřídili jeho pokynům směřujícím k 14-denní karanténě.
V žádném případě není možné jakýmkoliv způsobem vykonávat svoji pracovní pozici na pracovišti a není rovněž možné se zúčastnit vyučování až do odvolání.
Ředitel školy zároveň tyto pracovníky a žáky žádá, aby bezprostředně po návratu kontaktovali ředitelství školy (604251209, 495490328, případně na email sstrnb@sstrnb.cz nebo sstrnb.blazej@seznam.cz) s cílem dohody o dalším postupu. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/bezpecnostni-rada-statu-zasedala-s-hejtmany-40315782?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null


Dokumenty ke stažení:

  Mimořádné opatření                                                                Doporučení občanům                                                                                     Snížení rizika   

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Vyhlášeno přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy vyhlašuje ve smyslu § 60 Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění přijímací řízení pro uchazeče o studium ve Střední škole technické a řemeslné Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, kteří nastoupí ke studiu ve školním roce 2020/2021.

                                                                        Ke stažení zde      

NABÍDKA NÁSTAVBOVÉHO STUDIA
 V STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ NOVÝ BYDŽOV

Ve školním roce 2020/2021 otevírá Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov opět školní vzdělávací programy v dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.
 OBOR PROVOZNÍ TECHNIKA
školní vzdělávací program DOPRAVNÍ TECHNIKA
(určeno pro absolventy oborů s výučním listem Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Autoklempíř, Autolakýrník, Opravář zemědělských strojů a dalších oborů strojírenského či dopravního zaměření)
- poznámka: Dopravní a letecká technika bude otevřena opět ve školním roce 2021/2022.

školní vzdělávací program OPERÁTOR ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
(určeno pro absolventy oboru s výučním listem Opravář zemědělských strojů a dalších oborů zemědělského zaměření)

 OBOR TECHNOLOGIE POTRAVIN

školní vzdělávací program TECHNOLOG VÝROBY POTRAVIN
(určeno pro absolventy oborů s výučním listem Kuchař-číšník, Řezník-uzenář, Cukrář, Výrobce potravin, Pekař a dalších oborů potravinářského nebo gastronomického zaměření)

 

Přihlášky se v 1. kole přijímacího řízení podávají do 02. března 2020.

Ve dnech 14-15. dubna 2020 proběhnou přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka.

Informace na tel. číslech: 495 490 328, sekretariát školy, Alena Pokorná, 495 483 421-22, Mgr. Jaroslava Kholová

Vzhledem k nastalé situaci v Severní Itálii se ruší třítýdenní stáž 8 žáků z učebních oborů Cukrář a Řezník - uzenář.

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov přijme od 1. 9. 2020 na plný úvazek:

učitele s aprobací Matematiky pro střední školu

učitele s aprobací Anglický jazyk pro střední školu

Plat: 30.930-40.320,- Kč a další pohyblivé složky podle vnitřního platového předpisu

Bonusy: školní byt, penzijní připojištění, příspěvek na stravování, bezúročné půjčky

Kontakt: sstrnb@sstrnb.cz

Tel: Mgr. Vladimír Blažej 604 231 209, Ing. Petra Šádková 604 251 158

Informace o společné části maturitní zkoušky a přijímací zkoušce 2020

31. 01. 2020

Informace o důležitých skutečnostech týkajících se organizace jednotné přijímací zkoušky, písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ v nadcházejícím jarním období.

Jednotná přijímací zkouška 2020

MŠMT ve středu 15. ledna 2020 uveřejnilo jednotné zkušební schéma písemných testů jednotné přijímací zkoušky 2020. Tento dokument naleznete na webových stránkách CZVV, případně MŠMT.

Maturitní zkouška 2020

Jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) pro jarní zkušební období ze dne 10. ledna 2020 MŠMT stanovilo časový rozvrh konání písemných prací a didaktických testů SČ MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků se budou konat ve středu 8. dubna, resp. ve čtvrtek 30. dubna 2020, a to převážně v dopoledních hodinách. MŠMT se k dopolednímu časovému rozvrhu přiklonilo na základě podnětů z řad pedagogických sdružení.

Didaktické testy SČ MZ se budou konat v období od 4. do 5. května 2020.

Vzhledem k častým dotazům k možnosti žáků konat zkoušky v tzv. předsunutém termínu (zejména k možnosti konat zkoušky 30. dubna 2020) MŠMT vydalo 18. prosince 2019 k této problematice vyjádřeníJednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ je k dispozici na webových stránkách CZVV MŠMT.

Matematika+ 2020

Termín pro přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ byl prodloužen do 31. ledna 2020. Žáci se tak dále mohou přihlašovat ke zkoušce prostřednictvím výsledkového portálu žáka (vpz.cermat.cz). Seznam žáků Vaší školy, kteří se ke zkoušce již přihlásili a zadali souhlas s předáním informace o přihlášení, naleznete v IS CERTIS v projektu MZ2020 v odkazu Přehledy / Žáci přihlášení k MA+.

Zkouška proběhne na spádových školách ve středu 6. května 2020 od 9 hodin. Více informací
o zkoušce, včetně přehledu vysokých škol, které zohledňují výsledek zkoušky, žáci naleznou na webových stránkách CZVV.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Nabídka cvičení Kyokushin karate v Novém Bydžově

                                                                                                         Náborový letáček ke stažení     

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .