Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002652

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k vnitřní rekonstrukci a k dovybavení odborných dílen a učebny ve středisku praktické výuky Na Švarcavě za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů podpořených oborů na trhu práce. Součástí projektu je také rekonstrukce nezbytného zázemí odborných dílen, zajištění konektivity a připojení k internetu a úprava venkovního prostranství.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizovat areál odborné výuky na SŠTŘ NV Na Švarcavě za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu dojde k vnitřní rekonstrukci areálu a k doplnění stávajícího vybavení odborných dílen o moderní technické vybavení a CNC stroje. Po realizaci projektu bude vybavení dílen odpovídat vybavení dílen na trhu práce.

Součástí stavebních úprav rekonstrukce stávající infrastruktury školy je také zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Bezbariérový přístup bude zajištěn od vstupu do školy k podpořeným odborným učebnám. Součástí projektu je také vybudování bezbariérového sociálního zařízení.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude modernizované středisko praktické výuky Na Švarcavě. Dále bude zajištěna konektivita střediska a připojení k internetu. Dojde také k úpravě venkovního prostranství.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .