Tisková zpráva 15. ročník soutěže žáků ZŠ "Já už to znám, umím ..."

30. 11. 2018

15. ROČNÍK SOUTĚŽE   "Já už to znám, umím ..." PROBĚHL ZA ÚČASTI 29 ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ÚČASTI 402 SOUTĚŽÍCÍCH ŽÁKŮ, ŽÁCI DOKAZOVALI SVŮJ UM JIŽ VE TŘINÁCTI KATEGORIÍCH  

ČTYŘIKRÁT NA NEJVYŠŠÍM STUPNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBČANY, DVAKRÁT PRVENSTVÍ PUTOVALO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLUŠICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLY V. K. KLICPERY NOVÝ BYDŽOV A DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSOVA JIČÍN, DALŠÍ TŘI PRVENSTVÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DYMOKURY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ A DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA HABRU HOŘICE.
CELKOVĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLOU SE STALA PODLE VÝSLEDKŮ SVÝCH ŽÁKŮ ZŠ HUSOVA JIČÍN PŘED ZŠ LIBČANY A ZŠ V. K. KLICPERY NOVÝ BYDŽOV. 

   Organizátoři této největší krajské soutěže odborných dovedností pro žáky základních škol pořádali 30. listopadu 2018 již 15. ročník. 
   Tři spolupracující školy, Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka a Střední škola zahradnická Kopidlno, už zorganizovaly toto klání pro historicky více jak 4 500 žáků 8. a 9. tříd. 
   Do pořadatelství dala opětovně vklad Základní škola Hlušice poskytnutím svých dílenských prostor.
   Před soutěží evidovali pořadatelé 450 přihlášených žáků, své zástupce nakonec v počtu 402 (pořadatelé byli nuceni redukovat počet přihlášených do stanovených limitů) vyslalo tentokrát 29 základních škol. Mezi školami byli opět i nováčkové, například Základní škola Komenského Nová Paka nebo Základní škola Pecka. Počtvrté se v Hlušicích představili reprezentanti Základní školy kapitána Jaroše Trutnov. Počasí bylo k soutěžícím i pořadatelům tradičně poměrně vlídné a vstřícné. 
   Zvláštní ceny pořadatelů získaly Základní škola Komenského Nová Paka, Základní škola Školní Vrchlabí a Základní škola a mateřská škola Libčany. Nejvíce účastníky se chlubila Základní škola Komenského Hořice, v
šechny kategorie obsadila Základní škola Husova Jičín, tatáž škola byla nakonec nejúspěšnější v celkovém hodnocení.     

   Podstatným rysem posledních ročníků se stal fakt, že velký počet soutěžících se účastnil proto, že o studiu v příslušných oborech uvažují, což se velmi pozitivně projevilo ve vlastní úrovni zvládnutí soutěžních úkolů. Pořadatelé byli opět nuceni stanovit „strop“ v počtu účastníků v kategorii Mladý cukrář i Mladý řidič s cílem zachovat kvalitu jednotlivých soutěžních disciplín. Přesto kapacita hlušického areálu opět praskala ve švech, soutěže Mladý řezník a Mladý elektrikář se odehrály v Novém Bydžově a soutěž Mladý cukrář ve středisku v Chlumci nad Cidlinou, které prochází v současné době kompletní rekonstrukcí. Novinkou bylo zařazení soutěžní disciplíny Mladý myslivec, kterou připravila Střední škola zahradnická Kopidlno. Výsledkové středisko i jednotlivé pořadatelské týmy s personálním obsazením žáky 1. ročníku nástavbového studia Provozní technika však vše zvládly bez problémů a výsledkové listiny byly k dispozici v rámci časového harmonogramu.    
    Pořadatelé rozšířili portfolio soutěžních disciplín na 13 o zmíněnou soutěž Mladý myslivec se tedy upravil počet kategorií realizovaný od roku 2012. V Hlušicích, v Novém Bydžově (mladí elektrikáři a mladí řezníci) a v Chlumci nad Cidlinou (mladí cukráři) se bojovalo celé soutěžní dopoledne a od 12.35 se na jednotlivých pracovištích vyhlašovali ti nejlepší.
    Na startu soutěže mladý automechanik se prezentovalo 52 (vloni  48, předloni 41, v roce 2015 48, v roce 2014 50, v roce 2013 66, v roce 2012 58) mladých automechaniků (vítěz Jana Ročková ze ZŠ Libčany před Jakubem Grusem ze ZŠ Podharť Dvůr Králové a Petrem Součkem ze ZŠ Sobotka). Dívka tedy chlapcům vládla, ceny obdržela nejlepší desítka startovního pole.
    Představilo se celkem 39 (vloni 29, předloni 46, v roce 2015 53, v roce 2014 47, v roce 2013 57, v roce 2012 37) mladých opravářů zemědělských strojů (vyhrál Jakub Enge ze ZŠ Husova Jičín před Tomášem Dohnalem ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov a Patrikem Dendisem ze ZŠ Komenského Nová Paka). Deset nejlepších opravářů dostalo pěkné ceny věnované partnery soutěže.
    Posedmé se rozjela soutěž mladých řidičů s 54 (vloni 52, předloni 41, v roce 2015 54, v roce 2014 55, v roce 2013 53, v roce 2012 45) účastníky (opakovaně vyhrál Tomáš Flégl ze ZŠ Hlušice před Damiánem Lánským ze ZŠ Komenského Hořice a Dorotou Voglerovou ze ZŠ kpt. Jaroše Trutnov), soutěžící si tradičně vyzkoušeli moderní trenažéry autoškoly Střední školy technické a řemeslné a nejlepší desítka obdržela ocenění. Na startu bylo sedm dívek, všechny ze ZŠ kapitána Jaroše Trutnov. 
    Ve školní jídelně a v učebnách SŠTŘ v Hlušicích se představilo 57 (vloni 50, předloni 62, v roce 2015 108, v roce 2014 69, v roce 2013 88, v roce 2012 67) mladých kuchařů (vítězka A
gáta Ondráčková ze ZŠ Na Habru Hořice před Katrin Hohberg ze ZŠ Komenského Hořice a Šárkou Sobotkovou ze ZŠ Smidary), oceněno bylo celkem 8 nejlepších v pořadí. Mladí kuchaři se mohli seznámit s výbornými výsledky jejich starších spolužáků v soutěžích odborných dovedností, kteří jsou již dnes studenty SŠGS Nová Paka a SŠTŘ Nový Bydžov. 

    Vloni se soutěže mladý cukrář zúčastnilo 50 startujících, letos se jich zúčastnilo celkem 69 (předloni 93, v roce 2015 78, v roce 2014 89, v roce 2013 87 účastníků). I tento počet účastníků opětovně naplnil doslova do posledního metru aktuálně rekonstruované středisko praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci nad Cidlinou (vítěz Karolína Zikmundová ze ZŠ Libčany před Sandrou Novotnou ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou, třetí skončila Karolína Janková ze ZŠ kapitána Jaroše Trutnov), celkem bylo vyhlášeno 8 nejlepších, mezi oceněné dívky opětovně nepronikl žádný chlapec. 
     Standardní počet minulých ročníků nebyl úplně zachován, na startu se sešlo 17 mladých zahradníků (vloni 26, předloni 35, v roce 2015 29, v roce 2014 32, v roce 2013 25 a v roce 2012 25) a prvenství se stěhovalo zase z Dymokur do Libčan (vítězka Zuzana Olahová ze ZŠ Libčany před Veronikou Čermákovou ze ZŠ Komenského Hořice, třetí skončila Paula Kubíčková ze ZŠ Husova Jičín), oceněna byla první čtyřka účastníků. 
     Jeden z výrazných partnerů Střední školy technické a řemeslné společnost MASO Jičín letos soutěž opět spolupořádala, v budově školy v Revoluční ulici v Novém Bydžově se prezentovalo 7 (vloni 15, předloni 17, v roce 2015 16, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012) mladých řezníků (vítěz Tomáš Barabáš ze ZŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové před Petrem Ryndou ze ZŠ Karla Klíče Hostinné a Janem Krouželem ze ZŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové). Na vítěze a další v pořadí čekaly mimo jiné i pěkné ceny v podobě řeznických potřeb věnované partnerem soutěže panem Martinem Kučerou, prodejcem potřeb a zařízení pro řeznicko-uzenářské provozovny. 
     Podeváté v historii soutěže bojovalo 13 (vloni 22, předloni 25, v roce 2015 11, v roce 2014 12, v roce 2013 11, v roce 2012 19)mladých truhlářů v dílnách ZŠ Hlušice (opakovaný vítěz Tomáš Wágner ze ZŠ Hlušice, druhý Jakub Folprecht ze ZŠ Husova Jičín a třetí Daniel Drašar ze ZŠ Komenského Hořice). Suverén minulých ročníků základní škola Libčany letos neměla svého reprezentanta ve startovním poli, které ovládla opakovaně ZŠ Hlušice. 
    Soutěž mladý elektrikář se díky výstavbě nového střediska praktického vyučování odehrávala v odborných učebnách Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově, celkem bylo na startu 27 (vloni 28, předloni 32, v roce 2015 32, v roce 2014 18, v roce 2013 22, v roce 2012) startujících. 
Oceněno bylo celkem osm nejlepších i díky partnerům společnostem SAFE4U, FILUP ELEKTRO Bydžovská Lhotka, EPROM Nový Bydžov a ELEKTRO MOCEK Nový Bydžov (vyhrál Milan Klíma ze ZŠ Sobotka před Matějem Miškovčíkem ze ZŠ Dymokury a třetí skončil Stanislav Sehnal ze ZŠ Lázně Bělohrad).
    Pošesté se prezentovali mladí rybáři s rekordními 18 startujícími (vloni rekordních 22, předloni 21, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012 16) účastníky (vyhrál Jan Voborník ze ZŠ Husova Jičín před Davidem Vosičkou ze ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové a Zdeňkem Hoškem ze ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov). Oceněni byli právě tito tři nejlepší. 
    Vítězkou soutěže mladý (á) krejčí s 6 účastníky (vloni 11, předloni 9, v roce 2015 8, v roce 2014 10) se stal Tomáš Baudyš ze ZŠ Libčany před Karolínou Stránskou ze ZŠ Lázně Bělohrad a třetí skončila loňská premiantka Aneta Nosková ze ZŠ Klicperova Nový Bydžov. 
    V 2. ročníku soutěže mladý pekař s 15 účastníky (vloni 19 účastníků) se vítězkou stala opět Pavlína Hanušová ze ZŠ Klicperova Nový Bydžov, druhá skončila Kateřina Matoušková ze ZŠ Husova Jičín a třetí Julie Koubková ze ZŠ kapitána Jaroše Trutnov. 
    V premiéře soutěže mladý myslivec 21 účastníky se vítězem stal Tomáš Ludvík ze ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov, druhá skončila Anna Kyselová ze ZŠ Husova Jičín a třetí Šimon Rychetník ze ZŠ Smidary. 

   Nejúspěšnější základní školou se podle výsledků svých reprezentantů (bodovalo se vždy umístění v první desítce) stala Základní škola Husova ulice Jičín.
    Partnery soutěže se staly společnosti MASO Jičín, Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky, FARMET Česká Skalice, ZE TE PA Pavlíček, AGROSERVIS J§S Kolín-Zibohlavy, společnost STROM Praha a jejich servisní střediska Stará Paka a Smiřice, AGROTECH Hradec Králové-Piletice, SECO GROUP Jičín, Jiří Tobiášek Praskačka – prodej náhradních dílů, VOLVO TRUCK Hradec Králové, JABLOTRON Jablonec n.N., Autodíly ASFIN pobočka Jičín, LOUDA AUTO Choťánky, HAVEX AUTO Chlumec nad Cidlinou, MALINA VRŠE s. r. o., Autodíly ČERMÁK Nový Bydžov, SAFE4U Hradec Králové, ELEKTRO Mocek Nový Bydžov, AGRO Slatiny, TRANSLOGISTIC Nová Paka, TEROM Chlumec nad Cidlinou, Martin Kučera, všechny tři pořádající školy a řada dalších. 
    Celá akce se odehrála za podpory Obce Hlušice.
    S přítomnými řediteli a výchovnými poradci základních škol se podělily o své názory personální pracovníci společnosti COLAS, ENGIE Praha, OK zahrady Nový Bydžov, zástupce Cechu cukrářů a pekařů Ing. Jakubec a ředitelé středních škol Mgr. Petr Jaroš a Mgr. Vladimír Blažej. Svůj názor na současnou problematiku trhu práce sdělil i ředitel Úřadu práce v Hradci Králové Mgr. Martin Horák. Zástupci základních škol pak navštívili moderní provoz společnosti BIDFOOD Chlumec nad Cidlinou. 
   Ceny všem nejlepším předávali vedoucí pedagogičtí pracovníci SŠTŘ Nový Bydžov, SŠGS Nová Paka a SŠZ Kopidlno. 
   Celé klání proběhlo letos opět hladce bez časových i jiných zádrhelů a nutno říci, že vzhledem k počtu účastníků předvedli všichni organizátoři bez zbytečné skromnosti opět velmi sofistikovaný logistický koncert i přes improvizované podmínky díky výstavbě areálů SŠTŘ Nový Bydžov. Akce se stala již tradiční náplní zájemců o odborné vzdělávání z řad žáků ZŠ a místem příjemného setkání zástupců středních a základních škol a podnikatelské sféry.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .