Školení metodické komise ŘMV

31. 12. 2019

Metodická komise ŘMV uspořádala  v prostorech odborného výcviku v Hlušicích plánované školení kardiopulmonální resuscitace a poskytování první pomoci. lektorem školení byl akreditovaný záchranář RZS Středočeského kraje p. Kovář. Tohoto školení se zúčastnil z naší komise M. Vaníček, P. Voženílek, V. Žalman a D. Šmidrkal, neúčast D. Janouch - sl.cesta a J. Průcha - nemoc. Zároveň oceňuji přístup kolegů z jiných metodických komisí, kteří měli zájem si vyslechnout tuto velmi potřebnou zdravotní problematiku, dále se tedy školení zúčastnili p. J. Zikmund, P. Novák, M. Kopřiva, M. Tichý a T. Hovorka. Všichni účastníci obdrželi certifikát, který je opravňuje vykonávat zdravotnický dozor na výletech, dětských táborech, lyžařském výcviku apod., čímž jsme rozšířili možnost využívat další pracovníky školy na podobné akce. Lektor p. Kovář nám dále nabídl, že je ochoten, pokud by byl zájem,  udělat podobné školení pro naše žáky. Školení by bylo zcela zdarma, náklady by byly proplaceny z EU. Já osobně oceňuji, že po naší dohodě, byl seminář zaměřen na situace v běžném životě, v silničním provozu, ale také na úrazy v dílnách apod. Závěrem chci poděkovat vedení školy, že finančně podpořilo tuto akci a umožnilo nám toto školení absolvovat. Poděkování patří rovněž přednášejícímu, za poutavou a zajímavou přednášku, ale zároveň za to, že dodržel naší dohodu a umožnil ostatním kolegům z naší školy, kteří měli zájem, tuto přednášku absolvovat zdarma.
          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .