3 D technologie se projevují i v cukrářské praxi žáků SŠTŘ

29. - 30. 01. 2019

Ve dnech 29 - 30. ledna 2019 proběhl ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou kurz výroby 3 D dortů, který byl určen pro žákyně 3. ročníku oboru Cukrář. Celý kurz vedla učitelka odborných předmětů Ivana Jiřičná. 

V prvním výukovém dni si žákyně připravily makety dortů z burizonové hmoty, což byl základ budoucího výrobku. Druhým krokem bylo obarvení potahovacích hmot do vhodných odstínů.
V druhém výukovém dni došlo na vyválení hmoty a modelování stuh, květinek a dalších potřebných detailů. Po dokončení modelů a potažení dortových maket byly na konci celého kurzu na pracovních stolech konečné finální produkty v podobě velmi vkusných dortů.
"S prací svých svěřenkyň jsem velice spokojena. Měly velkou snahu naučit se a vyzkoušet si nové techniky výroby dortů. Témata jsem vybrala takové, které mohou v budoucnu použít v cukrářské výrobě. Výroba 3 D dortů je velice náročná na prostorové vidění a fantazii,. důležitá je i přesnost a pečlivost", řekla na závěr celé výukové akce Ivana Jiřičná.


Ivana Jiřičná, učitelka odborného výcviku oboru CukrářFotogaleire:

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .