Stáž metodických komisí elektrotechnických oborů a informačních a komunikačních technologií

1. 2. 2019

V pátek 1. února 2019 navštívili členové metodických komisí elektrotechnických oborů a informačních a komunikačních technologií spolu se členy dalších metodických komisí společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Trutnov.

Návštěva se konala v rámci Semináře pro odborné pedagogické pracovníky pořádaného Krajskou hospodářskou komorou KHK. Stáže se účastnil také ředitel Úřadu práce Hradec Králové Mgr. Martin Horák a zástupci dalších odborných škol Královehradeckého kraje. Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Trutnov je důležitým výrobcem a dodavatelem autodílů pro přední světové automobilky.

V úvodní části jsme byli seznámeni s historií, strukturou, výrobním programem a personální politikou společnosti s důrazem na profesionální a korektní vztah k zaměstnancům. I tato firma se potýká s nedostatkem pracovníků a absolventi naši školy by zde našli perspektivní profesní uplatnění. Na úvodní část navazovala přednáška o využití moderních technologií ve výrobě. Konkrétně o automatizaci a robotizaci výroby včetně využití 3D tisku. Prezentace byla doplněna ukázkou robotických zařízení s důrazem na bezpečnost ve vztahu robot – člověk. Ing. Vladimír Vondruška v rámci navázání spolupráce zajistil využití bezplatné licence na vizualizaci a programování robotického pracoviště.

V druhé části následovala prohlídka výrobních prostor společnosti s automatizovaným, robotizovaným výrobním procesem a návštěva v náborovém oddělení společnosti.

Stáž lze hodnotit jako přínosnou a zajímavou a po konzultaci s pracovnicí Krajské hospodářské komory KHK jsme vyjádřili zájem o další obdobné akce, které komora bude pořádat.

(Mgr. Václav Dostálek - předseda metodické komise elektrotechnických oborů)

+;          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .