SŠTŘ Nový Bydžov tvoří novou „Švarcavu“

Připravovaná rekonstrukce dílenského areálu v ulici Na Švarcavě je dalším úspěšným projektem Střední školy technické a řemeslné. Desetimilionová akce financovaná příspěvkem z evropské unie IROP s desetiprocentní účastí ze zdrojů Královéhradeckého kraje bude zahájena v březnu 2018 a ukončena 31. 12. 2018.

Kdo z Bydžovských by neznal čtyři přízemní stavby s dlážděným dvorem Na Švarcavě. Z pohledu současníka je areál omšelý, trpí různými neduhy, po odborné stránce neumožňuje logicky navazující výukový proces, chybí nám některá moderní zařízení. Pro zajištění praktického vyučování technických oborů v naší škole jde o objekt nezbytný, vysloužil si tedy naši pozornost. „Švarcava“ projde vnitřní rekonstrukcí, to je stavebními úpravami a stávající vybavení bude doplněno dalšími moderními stroji. Na tuto akci bude bezprostředně navazovat zateplení areálu s termínem ukončení v roce 2019.

Využívat nové dílny s učebnou a zázemím v podobě denní místnosti a kuchyňky budou vedle osmi učitelů žáci maturitních oborů Dopravní prostředky a Provozní technika a učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel s Elektrikářem pro silnoproud. O moderní areál se podělíme i s dětmi základních škol Novobydžovského regionu, budeme pro ně organizovat  kurz a soutěž „Hraj si a poznávej moderní techniku“. Tuto akci s cílem podpořit technické vzdělávání může absolvovat každoročně 32 kluků a děvčat ze základních škol Klicperova a Karlova ulice Nový Bydžov, z Hlušic a Skřivan.

Výukové dílny s označením Autosport, Elektro pro silnoproud, Doprava, Mechanická dílna, CNC stroje disponují kapacitou po dvanácti žácích, další prostor s kapacitou patnácti žáků bude sloužit výuce elektro  dovedností a nejmenší dílna je zaměřena na  diagnostiku pneumatik. Celkově areál umožní výuku 81 chlapců a děvčat. Z nového strojního vybavení jmenujme stroj pro montáž a demontáž pneumatik, vyvažovačku kol, stroj pro servis klimatizace aut, zvedáky nebo vysokotlakou myčku s ohřevem a samozřejmě nové CNC soustruhy.

Rekonstrukce přinese také bezbariérový přístup s rampou, bezbariérové sociálního zařízení, v moderní učebně pro úvod do výuky praktických předmětů si chlapci a děvčata předkreslí výrobky a následně zhotoví na CNC strojích. Věříme, že nové stavební členění a moderní technické vybavení přispěje k vyššímu pracovnímu komfortu pedagogů i žáků a že pro studium technických oborů v Novobydžovském regionu zahoří další generace mladých, kteří projdou branou areálu.

Mgr. Jaroslava Kholová
          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .