Výjezdní Metodická komise technických oborů v zemědělství a výuky svařování

2. 2. 2018

Dne 2. února 2018 zavítala Metodická komise technických oborů v zemědělství a výuky svařování do zemědělské společnost FARMES Radonice, s.r.o. 

Obsahem výjezdní MK bylo představení společnosti vedoucím pracovníkem panem Tomášem Němcem s následnou prohlídkou všech prostorů společnosti. Pan Němec provedl také podrobnou instruktáž o historii firmy.

Společnost provozuje Farmu Radonice, Němcovu mlékárnu Radonice. Společnost se zabývá také developerskou činností. Dále je zřizovatelem Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice, školou ekonomického zaměření.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .