ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ

29. 09. - 01. 10. 2021

Ve dnech 29. září až 1. října 2021 proběhl na Střední škole technické a řemeslné adaptační kurz prvních ročníků.

V průběhu prvních dvou dnů se třídy prostřídaly ve sportovních aktivitách, filmovém představení a výchovně – vzdělávacích přednáškách Policie ČR.

V pátek se uskutečnil turistický pochod. Vedením školy byly navrženy a připraveny tři trasy v okolí hradu Valdštejn zámku Hrubá Skála v Českém ráji.

První skupinu vedl Mgr. Petr Motyčka, pedagogický dozor zajišťovaly Mgr. Alexandra Kaplanová a Tereza Průchová, asistentka pedagoga. Celkem jelo 35 žáků tříd 1. KCR a 1. ABN. Tato skupina byla převezena z Nového Bydžova a Hlušic do obce Mašov u Turnova. Po červené turistické trase kolem rozhledny Hlavatice došli žáci lesní hřebenovou cestou na hrad Valdštejn. Tam proběhla krátká přestávka na občerstvení.  Zpět se vydali po zelené a žluté do obce Mašov k přistavenému autobusu. Délka trasy byla cca 4 km.

Druhou skupinu vedl Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník, pedagogický dozor zajišťovali Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D. a Mgr. Taťána Babijová. Celkem jelo 25 žáků tříd 1. SOD, 1. AEE a 1. TP. Autobus dovezl žáky do Sedmihorek, odtud šli po zelené a následně modré turistické trase na zámek Hrubá Skála, kde proběhla přestávka na občerstvení. Žáci třídy 1. TP (technologie potravin) rozebírali vstupní suroviny potřebné pro přípravu zakoupených pokrmů. Z Hrubé Skály se účastníci vrátili po žluté kolem Adamova lože a modré zpět do Sedmihorek. Délka trasy byla cca 5 km.

Třetí skupinu vedl Mgr. Jan Simeon Kaiser, pedagogický dozor zajišťovaly Mgr. Petra Hrnčířová a Veronika Větrovská. Celkem se zúčastnilo 35 žáků tříd 1. AA a 1. ZD. Autobus účastníky převezl do Kacanov. Po modré turistické trase kolem Kopicova statku a skalních reliéfů přes Kavčiny po zelené došli rychlým tempem na hrad Valdštejn. Po pauze na občerstvení se žáci se svými veliteli vrátili po žluté značce do Kacanov. Délka trasy byla cca 6 km.

Chválíme žáky za bezproblémovou kázeň a děkujeme počasí, že vytvořila krásnou kulisu celé akce.

Mgr. Jan Simeon Kaiser, učitel všeobecných předmětů

FOTOGALERIE: