Historický úspěch zopakován

20. - 22. 12. 2021

Historický úspěch z loňského roku zopakován. Ve dnech 20. - 22. 12. 2021 SŠTŘ Nový Bydžov ve spolupráci se společností Česmad Bohemia Hradec Králové zorganizovala pro žáky školy základní kurz přepravy nebezpečných věcí ADR. Kurz vedl lektor pan Ondřej Síbek, závěrečné přezkoušení provedl zkušební komisař Ministerstva dopravy. Na kurz se přihlásilo celkem 17 žáků školy (3. SOD, 3. Z, 3. N a 1. PT) a protože po dohodě se společností Česmad byl kurz otevřený i pro další uchazeče, tak se ho zúčastnili i 3 frekventanti ze soukromého sektoru. Samotného kurzu se zúčastnilo ze SŠTŘ 14 žáků a při závěrečném přezkoušení všichni uspěli a tím zopakovali loňský výborný výsledek.

Petr Vaníček, vedoucí učitel praktického vyučování SŠTŘ