Další etapa rekonstrukce střediska v Chlumci n. C. zahájila demolicí staré vrátnice

05. 11. 2020

I když je podobně jako všechny školy Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov uzavřena pro prezenční výuku, rozhodně se nedá říci, že by činnost školy byla úplně pozastavena. Kromě mnoha jiných činností byla zahájena další etapa rekonstrukce Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde byla dodavatelskou společností provedena demolice staré vrátnice, na jejímž místě vznikne jiná užitková plocha. Akce navázala na předchozí opravu trafostanice a další částí bude oprava komunikace v areálu, která se však pozdrží díky nemocnosti pracovníků společnosti COLAS, která byla pro tyto práce vybrána.
Chlumecké středisko i v této době aktivně působí, škola má otevřeny v areálu dva obchody, v prostorách probíhá výroba potravinářských produktů díky učitelům odborného výcviku a intenzívně se pracuje na pečení vánočního cukroví.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový Bydžov


 .