Distanční výuka na SŠTŘ Nový Bydžov

09. 11. 2020

  Distanční výuka se v poslední době stala denním chlebem všech škol i mnohých domácností. Ne jinak je tomu na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově. Každý den se učitelé připravují na výuku na dálku a každý den komunikují se svými žáky. K tomu, aby vše fungovalo, jak má, je samozřejmě zapotřebí dobrých programů.

  SŠTŘ využívá hned několik platforem, které vedou k plynulé výuce. První možností, kam vkládat výukové materiály, se u nás již před mnoha lety stal e-learningový portál MOODLE, kam učitelé umisťují výukové materiály pro žáky. Ti si je mohou stáhnout do svých počítačů a nadále s nimi pracovat.

  Další možností komunikace a předávání informací je třídní mail, který má každá třída a dozajista i program Bakaláři, součástí něhož jsou i třídní knihy, evidence školy, rozvrhy a mnohé další.

  S příchodem „první vlny“ pandemie v jarním období jsme se však rozhodli, že chceme postoupit o stupeň výš. Abychom mohli s našimi žáky pracovat alespoň zčásti jako ve škole, mohli se navzájem vidět, slyšet, spustila SŠTŘ výuku přes program TEAMS. Začátky byly řekněme nezvyklé, museli jsem se všichni hodně učit, jak vlastně vést hodiny, jak chystat přípravy, jak hodnotit, jak zvládnout to, že ne všichni žáci mají možnost veškerého vybavení. Nicméně se pro nás jarní období stalo velmi inspirativním, což se projevilo hned od začátku distanční výuky na podzim. Vzhledem k tomu, že situace napovídala o možnosti dalšího uzavření škol hned od začátku školního roku, od září jsme s touto možností počítali a připravili se na ni.

  V současné době funguje výuka na SŠTŘ v každodenním režimu – i když na dálku. Všechny třídy mají vypsaný rozvrh konzultaci („výukových hodin“) na každý den. Předměty jsou voleny především podle zaměření daného oboru (obory s maturitní zkouškou, obory s výučním listem) a učitelé dle časového plánu sjednávají schůzky a vyučují. Cílem není zahltit žáky, popřípadě jejich rodiče nadmírou úkolů, ale co nejvíce se přiblížit klasické výuce dle školních vzdělávacích plánů a naučit žáky všemu, co budou potřebovat k úspěšnému složení zkoušek.

  Nic z toho, co na škole probíhá, by se rozhodně neobešlo bez týmu lidí, kteří spravují veškeré komunikační kanály, kteří nás naučili, jak s nimi zacházet a kteří denně dostávají spousty mailů s nejrůznějšími dotazy týkající se právě jednotlivých programů.

Toto období není jednoduché ani pro žáky ani pro učitele. Nicméně je jisté, že když funguje spolupráce a snaha obou stran, je skvělé sledovat ten obrovský posun, který od prvopočátku proběhl.

  Jak hodnotí distanční výuku ředitel školy Vladimír Blažej?
„Domnívám se, že škola je v současné době v situaci, kdy se v této oblasti nemá za co stydět. Musím poděkovat duchovnímu otci celého projektu distančního vzdělávání Petru Motyčkovi, který v letošním roce převzal pracovní pozici zástupce ředitele, v jehož gesci je i digitalizace vzdělávání. Řada kolegyň a kolegů zvládla přechod na tento typ výuky skvěle, někteří se s touto platformou perou více, zejména s faktem, že výuka na dálku má zcela jiné postupy a metody než ta prezenční. Ale posouváme se v čase i v prostoru.“

  Lze tímto způsobem na škole typu SŠTŘ fungovat dlouhodobě?
„Určitě ne, bereme to jako maximum možného v době uzavření škol. Jenže v naší škole existuje obrovský segment praktického vyučování, a ten prostě distančně zvládat absolutně nelze. Takže pokud by stav školního „lockdownu“ trval déle, byl by to mimořádný průšvih. Řemeslníka, odborníka nebo technika či gastronoma prostě pouze s počítačem nevychováte, nejsme škola humanitního typu. Proto i tady koriguji mylné představy některých „odborníků“, kteří zde vidí jakési východisko. Tudy cesta odborného školství nikdy nepovede, a když už tudy vést musí, tak opravdu jen z malé části a v kratším čase.“

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice


 .