Projektová hodina - šlehací hmoty

07. 01. 2022

Dne 7.1. 2022 proběhla projektová hodina ve třídě 2.C, která se věnovala nahřívání šlehaných hmot v rámci předmětu Technologie cukrářské výroby. Žáci si ve dvojicích sami připravovali korpusy nahřívané šlehané hmoty. Při práci bylo důležité hlídat si teplotu vaječné směsi. Vyzkoušeli si správné nastavení teploty pečení a dobu pečení. Ukázali jsme si i vady, které mohou nastat u šlehaných korpusů. Například jsme pekli korpus při nižší teplotě a delší dobu, která se projevila tuhostí a suchostí korpusu. V dalším případě jsme zvýšili teplotu vaječné směsi před šleháním, sledovali jsme, jaký je dopad na objem a pevnost šlehané hmoty. Během výuky žáci poznali a pochopili princip technologie přípravy nahřívaných šlehaných hmot.

Ing. Slávka Formánková, učitelka odborných předmětů