Aktuality v měsíci: LEDEN 2021

Koronavirus výuku CAD systémů v SŠTŘ nezastavil

20. 01. 2021

I v době koronavirové pandemie pokračuje výuka CAD systémů. V naší škole se jedná konkrétně o práci s programem Solidworks. Společnost 3E Praha Engineering, od které má škola nakoupené licence programu poskytla pro studenty možnost stáhnout si do svých počítačů studentské verze tohoto programu a to se, po počátečních obtížích, podařilo všem žákům. Některým studentům na dobu distančního vzdělávání škola počítače zapůjčila. Společnost také poskytla některé vzdělávací materiály.

Výuka nyní tedy probíhá formou webinářů vedených učiteli, popř. je postup modelování zadaných součástek a dílů zaznamenáno a postup je studentům poskytnut ve formě videa.

Petr Vaníček – vedoucí učitel praktického vyučování

Učební praxe žáků oboru Technologie potravin

18. 01. 2021

Jedním z témat, se kterým se my, žáci nástavbového oboru Technologie potravin, seznamujeme, je Provoz a logistika zařízení školního stravování.

Za tímto účelem jsme navštívili školní jídelnu SŠTŘ v Hlušicích. Vedoucí jídelny paní Trejbalová nás provedla všemi prostory a podrobně popsala veškeré činnosti, které v nich probíhají.

Dozvěděli jsme se všechny důležité informace o chodu provozovny. Zajímavé bylo skladové hospodářství, informace o denním a týdenním plánu vedoucí školní jídelny, HACCPu a jeho bodech, legislativě, která se týká školního stravování. Zajímali jsme se též o spotřební koš a o systém nakládání s odpady. Ekonomika školního stravování nám trochu zamotala hlavu, ale nakonec jsme vše pochopili.

Absolvováním této učební aktivity jsme poznali dopodrobna vnitřní provoz školní jídelny. Jako žáci učebního oboru Kuchař – číšník jsme zde konali odborný výcvik. Ale teprve až teď jsme poznali, jak náročná a všestranná je práce ve školní jídelně!

Kateřina Jelínková, Lukáš Škop (žáci 2. TP)

Závěrečné zkoušky svařování 2. Z - metoda ZK 135 (svařování v ochranné atmosféře CO2).

14. 01. 2021

Dne 14. ledna 2021 proběhly ve svařovně VC v Hlušicích výcviku závěrečné zkoušky svařování - metoda ZK 135 (svařování v ochranné atmosféře CO2). Zkoušek se zúčastnilo 27 žáků 2. Z, všichni žáci prospěli ve všech třech částech – písemný test z Technologie, písemný test z bezpečnosti práce a čtyři zkouškové svary v praktické části zkoušky. Teoretické znalosti byly hodnoceny jako velmi dobré a praktické dovednosti jako vynikající. Hodnocení a zkoušky prováděl zkušební komisař a vedoucí zkušební organizace DOM-13 Česká Třebová Ing. Doležal. 

Blahopřejeme všem našim žákům ke zvládnutí zkoušek!

Poděkování patří technologovi svářecí školy Ing. Miroslavu Sirůčkovi a instruktorovi panu Milanu Tichému, kteří v „době covidové“ výborně celý průběh zkoušek připravili!

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku SŠTŘ NB

Nabídka školních a uzenářských produktů

09. 01. 2021


Učňovská klobása SŠTŘ, kdy 100 kg výrobku je vyrobeno ze 120 kg masa. Ztráta je způsobena dlouhodobým uzením bez dováření ve vodě. Díky tomuto způsobu tepelného opracování je klobása nadstandardně trvanlivá. ¨
Pečená sekaná vyráběná tradičním způsobem z vepřového a hovězího masa k obědu či večeři (výrobek obsahuje lepek). 

Objednávky zasílejte, prosím, do pátku 10:00. Závoz výrobků na jednotlivá pracoviště školy proběhne v pátek dopoledne. 
Objednávky můžete zasílat i kterékoli další dny s upřesněním místa vyzvednutí.


 Výrobek Cena za kg/ks Výrobek Cena za kg/s
 Klobása učňovská 1 kg 150 Kč Gothajský salám 1 kg 129 Kč
 Sekaná 1 kg  100 Kč Prejt tmavý 1 kg 80 Kč
 Polévka zabijačková 1 kg  40 Kč Vysočina i krájená 148 Kč
 Sádlo škvarkové 800 g 75 Kč Slanina bez kůže 1 kg 94 Kč
 Škvarky 200 g 39 Kč Dunajská klobása 1 kg 219 Kč
 Tlačenka světlá 1 kg 120 Kč Dekor klobása 200 g 64 Kč
 Jaternice špejlovaná 1 kg 90 Kč Knížecí uherská klobása 200 g 58 kč
 Jelita špejlovaná 1 kg 90 Kč Dekor klobása PEPŘ 200 g 64 Kč
 Lovecký salám 200 g 48 Kč Poličan i krájený 1 kg 208 Kč

Milan Novák, vedoucí učitel oboru řezník - uzenář SŠTŘ NB
 .