Maturitní zkoušky na jaře 2020 jsou již za námi

15. - 17. 06. 2020

V letošním roce 2020 byly jarní maturitní zkoušky vzhledem ke zdravotní a bezpečnostní situaci situovány ve všech svých částech do června, posledního měsíce školního roku. Ve dnech 1. - 2. června se výukové centrum Hlušice zaplnilo studenty závěrečných ročníků čtyřletého oboru Dopravní prostředky a dvouletého nástavbového studia Dopravní provoz a Technologie potravin, kteří přišli skládat úvodní písemnou část. Všichni řešili didaktický test z Českého jazyka a literatury a dále test, který volili podle vlastních schopností, nadání, zájmu – na SŠTŘ šlo o Matematiku, Anglický nebo Ruský jazyk.

V dalším týdnu 8. -12. června čekaly všechny maturanty praktické zkoušky lišící se podle daného zaměření oboru. Technici- dopravci například prováděli diagnostiku a opravy závad na motorových vozidlech, probíhal test k získání odborné způsobilosti dopravce, nebo zpracování technické dokumentace výrobního postupu dané součásti v programu DOLIDWORKS. Ve středisku praktického vyučování v Chlumci n. C. se ve stejné době připravovaly pokrmy včetně jejich analýzy.

Maturitní úsilí vyvrcholilo ústní částí společné maturitní zkoušky a zkouškami profilovými 15. -17. června opět v Hlušicích. Nutno zmínit, že letošní maturity byly náročné a neobvyklé nejen pro studenty, ale také všechny zúčastněné pedagogy v rolích hodnotitelů a zkoušejících v čele s třídními učiteli Mgr.

Alexandrou Kaplanovu a Ing. Lumírem Erlebachem. Úspěšní absolventi převezmou slavnostně svá vysvědčení v pondělí 22. června na radnici v Novém Bydžově.

Mgr.Jaroslava Havlíková, zástupkyně ředitele

FOTODOKUMENTACE:

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .