Organizace praktických závěrečných zkoušek oboru 

Řezník - uzenář

02. 03. 2021

Naše škola ve spolupráci se smluvním partnerem Toro Hlavečník dokončila podobu praktické části závěrečné zkoušky. Ta se bude skládat z výroby masných výrobků, porážky a bourání masa.

První část závěrečné zkoušky bude probíhat ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Žáci samostatně vyrobí masné výrobky typu světlá tlačenka, domácí klobása a jeden druh paštiky. Nedílnou součástí závěrečné zkoušky je vlastní úklid a sanitace, dodržování bezpečnostních opatření a samostatnost na pracovišti.

Další dvě části zkoušky budou probíhat s materiální a prostorovou podporou firmy Toro Hlavečník. Na pracovišti bude pro každého připraveno 5 kusů jatečných prasat. Žáci předvedou všechny technologické operace jatečného opracování. Další den budou bourat vepřové půlky, kostit jednotlivé části na výsek a třídit výrobní masa podle standardů.

Výhodou pro žáky bude, že jednotlivé činnosti z praktické závěrečné zkoušky si vyzkouší „nanečisto“ 2 týdny předem ve stejném režimu. Tato zkouška bude povinná a přímo ovlivní závěrečnou známku z odborného výcviku za druhé pololetí.

Již teď patří velké poděkování našemu smluvnímu partnerovi Toro Hlavečník za součinnost, vstřícnost a poskytnutí prostor a surovin pro kvalitní provedení praktických závěrečných zkoušek.

Milan Novák, vedoucí oboru Řezník - uzenář


 .