VP AGRO 26. Polní den kukuřice a cukrovky

19. 09. 2019

Dne 19. září se žáci 1. a 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov zúčastnili odborné exkurze na VP AGRO Polní den ZS Sloveč.  

Letos se opět uskutečnil již 26. ročník Polního dne cukrovky a kukuřice u obce Kamilov na pozemcích ZS Sloveč. Z mechanizace se prakticky představily vyorávače Holmer, Ropa a Grimme. Společnost Holmer CZ ukázala nové sklízeče Terra Dos a tažený čistič RRL 200 eco. Dagros nový vyorávač Ropa Tiger 6 a samojízdné čističe Maus. Nechyběla ani dvojice překládacích vozů Hawe, z nichž jeden byl už v novém designu. Z vyorávačů byl k vidění ještě Grimme Rexor 630. Jelikož byl polní den zaměřen i na kukuřici, tak byly prezentovány sklízecí mlátičky New Holland, John Deere a Claas. Společnost Strom Praha prakticky předvedla polopásový model S 785i. 

Letošní Polní den byl nazván jako VP AGRO Polní den.

Společnost VP AGRO vznikla v roce 1991. VP AGRO je významným distributorem osiv polních plodin, chemických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Další z významných činností firmy je nákup a prodej zemědělských komodit. Prostřednictvím svých obchodních zástupců VP AGRO působí v celé České republice. V roce 2006 vznikla dceřiná společnost VP AGRO Slovensko.

 Hlavní oblasti činnosti:

• prodej osiva kukuřice, obilnin, řepky, slunečnice, cukrovky a dalších plodin

• nákup a prodej agrochemikálií

• nákup a prodej zemědělských komodit

• poradenská činnost

• pokusnická činnost

• monitoring a prognóza výskytu škodlivých činitelů

• exkluzivní zastoupení šlechtitelských firem v České a Slovenské republice

• množení a výroba osiv pro tuzemský a zahraniční trh

 Společnost VP AGRO je orientována na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Úzce spolupracuje s významnými vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí, zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, výzkumnými ústavy, pěstitelskými svazy a zkušebními stanicemi. Nabízené odrůdy, hybridy a nové technologie prověřuje na vlastních odrůdových pokusech a získané výsledky poskytuje v rámci poradenské činnosti zemědělcům. Od roku 1999 vydává vlastní odborný časopis - Kukuřičné listy a organizuje polní dny a semináře. Společnost získala v roce 2005 certifikát kvality ISO 2001 a v roce 2010 certifikaci GMP B2.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .