Aktuality v měsíci: ZÁŘÍ 2019

VP AGRO 26. Polní den kukuřice a cukrovky

19. 09. 2019

Dne 19. září se žáci 1. a 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů SŠTŘ Nový Bydžov zúčastnili odborné exkurze na VP AGRO Polní den ZS Sloveč.  

Letos se opět uskutečnil již 26. ročník Polního dne cukrovky a kukuřice u obce Kamilov na pozemcích ZS Sloveč. Z mechanizace se prakticky představily vyorávače Holmer, Ropa a Grimme. Společnost Holmer CZ ukázala nové sklízeče Terra Dos a tažený čistič RRL 200 eco. Dagros nový vyorávač Ropa Tiger 6 a samojízdné čističe Maus. Nechyběla ani dvojice překládacích vozů Hawe, z nichž jeden byl už v novém designu. Z vyorávačů byl k vidění ještě Grimme Rexor 630. Jelikož byl polní den zaměřen i na kukuřici, tak byly prezentovány sklízecí mlátičky New Holland, John Deere a Claas. Společnost Strom Praha prakticky předvedla polopásový model S 785i. 

Letošní Polní den byl nazván jako VP AGRO Polní den.

Společnost VP AGRO vznikla v roce 1991. VP AGRO je významným distributorem osiv polních plodin, chemických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Další z významných činností firmy je nákup a prodej zemědělských komodit. Prostřednictvím svých obchodních zástupců VP AGRO působí v celé České republice. V roce 2006 vznikla dceřiná společnost VP AGRO Slovensko.

 Hlavní oblasti činnosti:

• prodej osiva kukuřice, obilnin, řepky, slunečnice, cukrovky a dalších plodin

• nákup a prodej agrochemikálií

• nákup a prodej zemědělských komodit

• poradenská činnost

• pokusnická činnost

• monitoring a prognóza výskytu škodlivých činitelů

• exkluzivní zastoupení šlechtitelských firem v České a Slovenské republice

• množení a výroba osiv pro tuzemský a zahraniční trh

 Společnost VP AGRO je orientována na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Úzce spolupracuje s významnými vědeckými a odbornými pracovišti u nás i v zahraničí, zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, výzkumnými ústavy, pěstitelskými svazy a zkušebními stanicemi. Nabízené odrůdy, hybridy a nové technologie prověřuje na vlastních odrůdových pokusech a získané výsledky poskytuje v rámci poradenské činnosti zemědělcům. Od roku 1999 vydává vlastní odborný časopis - Kukuřičné listy a organizuje polní dny a semináře. Společnost získala v roce 2005 certifikát kvality ISO 2001 a v roce 2010 certifikaci GMP B2.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku


ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 09. 09. - 13. 09. 2019

V pořadí 2. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • Ve středu 11. září zahájil odborný výcvik oboru Řezník-uzenář na smluvních pracovištích, do masozpracujících provozoven nastoupilo 8 žáků 2. ročníku. Přesně polovina z nich absolvovala praktické vyučování ve společnosti MASO Jičín pod vedením nového učitele odborného výcviku Jiřího Zikmunda.
 • Ve středu 11. září proběhlo v Hradci Králové neformální setkání ředitelů středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou a vedením odboru školství. Hostem setkání byl i Ing. Ivan Pilný. Školy představily řadu zajímavých námětů a tématem bylo i digitální vzdělávání.
  "V krátkém příspěvku jsem představil i naši praktickou maturitu z informatiky, která je postavena principu ECDL. V tomto maturitním roce ji absolvovali tři naši studenti", řekl ředitel školy Vladimír Blažej.
 • Ve středu 11. září a ve čtvrtek 12. září vykonávala funkci předsedy zkušební komise maturitních zkoušek v SŠGS Nová Paka Jaroslava Kholová.
 • Ve středu 11. září bylo zahájeno natáčení ilustračních a propagačních filmů k jednotlivým oborům vyučovaných v SŠTŘ Nový Bydžov. Realizátorem se stalo studio Leontýnka pana Davida Vozdeckého.
 • Ve čtvrtek 12. září a v pátek 13. září proběhly opravné a náhradní praktické maturitní zkoušky.
 • V pátek 13. září vykonávala funkci předsedy zkušební komise závěrečných zkoušek v hradecké střední škole gastronomie, služeb a obchodu Marie Zapadlová.
 • V pátek 13. září proběhla pravidelná porada k rodícímu se středisku v Novém Bydžově na Švarcavě.
  "Předání stavby se uskuteční 16. září a poté nás čeká tvrdý finiš k zajištění plného provozu střediska", komentoval dění na Švarcavě zástupce ředitele pro praktické vyučování Karel Průcha.
 • V pátek a v sobotu 13-14. září se SŠTŘ zúčastnila Krajských dožínek v Hradci Králové. "Představili jsme se v tradičním hávu", řekl garant akce Dobroslav Šmidrkal.
 • V sobotu 14. září byl oceněn Agrární komorou ČR Vojtěch Šlor, nyní žák 2. ročníku oboru Provozní technika, školní vzdělávací program Operátor zemědělské techniky. "Vojta patří po celou dobu studia k výborným a spolehlivým žákům a ocenění si plně zaslouží", řekla k jeho úspěchu třídní učitelka Alexandra Kaplanová.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Královéhradecké krajské dožínky

13. - 14. 09. 2019

V Hradci Králové se ve dnech 13. a 14. září 2019 konal 16. ročník Královéhradeckých krajských dožínek. Na tradičních prostorách hradecké Flošny a malšovického fotbalového stadionu představovali svoje výrobky a vystavovali svoji techniku zemědělci z celého královéhradeckého kraje.

Dožínek se znovu zúčastnila i SŠTŘ Nový Bydžov, která nechyběla na žádném z 16 ročníků.

Velkému zájmu se tradičně těšila ukázka jízdy zručnosti s traktorem Zetor Proxima s vlekem a ukázka nové techniky smluvního partnera školy SECO Industrial Jičín. Vše doplňovala velká reklamní plocha naší školy umístěná na nákladním automobilu Volvo, které patří autoškole SŠTŘ Nový Bydžov.

Potravinářské obory školy reprezentoval prodejní stánek s uzenářskými výrobky společnosti Maso Jičín.

V letošním roce byli na hlavním pódiu premiérově oceněni i nejlepší studenti zemědělských škol z královéhradeckého regionu. Za školu SŠTŘ Nový Bydžov si toto ocenění převzal z rukou náměstkyně hejtmana pro školství paní Martiny Berdychové absolvent oboru Opravář zemědělských strojů a nyní student nástavbového studia Operátor zemědělské techniky Vojta Šlor.

Poděkování patří žákům a pedagogům, kteří se takto velké akce zúčastnili a velmi dobře tak reprezentovali školu SŠTŘ Nový Bydžov.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

Vojtěch Šlor oceněn na Krajských dožínkách

14. 09. 2019

Regionální Agrární komora Královéhradeckého kraje ocenila nejlepší studenty zemědělsky orientovaných oborů. Mezi nimi byl i Vojtěch Šlor, žák 2. ročníku nástavbového studia ve školním vzdělávacím programu Operátor zemědělské techniky.

Vojtěch Šlor
- úspěšný absolvent oboru středního vzdělání s výučním listem 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, ve kterém úspěšně získal všechny další dílčí certifikáty (řidičské oprávnění, svářečské průkazy, oprávnění k obsluze sklízecích mlátiček, kolových traktorů JOHN DEERE a sklízečů řepy HOLMER)
- nyní studuje obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací program Operátor zemědělské techniky (dvouleté nástavbové studium), úspěšně ukončil první ročník

Žák jeví výrazný zájem o zemědělskou problematiku, patří soustavně k nejlepším žákům oboru. Individuální učební praxi vykonával u společnosti STROM Praha, středisko Smiřice.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Exkurze do řeznictví Globus Pardubice

13. 09. 2019

V pátek 13.září 2019 se žáci 2.TP zúčastnili exkurze do masokombinátu Globus v Pardubicích.

Na exkurzy nám bylo puštěno video o řeznictví Globus, ve kterém nám bylo ukázáno zákulisí jejich výroby a co pro zaměstnance v opravdovém řeznictví Globus znamená kvalita a čerstvost masa a masných výrobků, včetně spokojenosti zákazníka. Podnikem a zároveň i videem nás provázel zástupce Jiří Kučera, který pracuje zároveň, jako řezník ve firmě.

Po ukončení videa byla možnost se zeptat na různé otázky na odpovědi, na které nebylo odpovězeno ve videu. Od pana Jiřího Kučery jsme se například dozvěděli, že se na bourárně se denně dělá cca 100 půlek prasat, že podnik má dohromady 400 zaměstnanců, kuřecí maso a sýry se dováží, dále, že je zde až přes 150 druhů masných výrobků a že firma dováží maso a masné výrobky do více než padesáti poboček, nebo že si v řeznictví Globus může pracovník vydělat kolem pětadvaceti tisíc korun hrubého za měsíc.

Dále zde byla možnost se podívat přímo na řeznickou prodejnu masa a masných výrobků, kde jsme měli možnost ochutnat různé druhy klobás, či sekanou.

Jana Barešová, učitel teoretických předmětů

Adaptační kurz prvních ročníku

05. - 06. 9. 2019

Ve dnech 5. a 6. 9. 2019 (čtvrtek, pátek) se uskutečnil adaptační kurz všech prvních ročníku Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov. Díky tomuto kurzu žáci prvních ročníku měli skvělou příležitost se vzájemně seznámit a poznat mimo budovu školy a výuku. První den výletu jsme se vydali do výukového centra v Hlušicích, kde jsme v zámeckém parku měli přichystány různá stanoviště, na kterých jsme hráli společně sportovní hry. Všichni se dobře bavili a zapojovali do sportovních aktivit.

Druhý den jsme vyrazili na výlet do Prachovských skal, kde jsme absolvovali fyzicky nenáročnou procházku, kterou všichni nakonec zvládli bez komplikací. Celý adaptační kurz se velice vydařil, vládla příjemná přátelská atmosféra, dokonce i počasí nám přálo. Jak žáci, tak i učitelé si to užili. Myslím si, že je to skvělá příležitost, aby se děti vzájemně lépe poznaly na začátku školního roku, než nastoupí naplno do školního vyučovacího procesu.

Mgr. Taťána Babijová

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 26. 08 - 06. 09. 2019

Přípravný týden a v pořadí 1. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesly v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 26. srpna navštívila naší školu šestičlenná delegace vedení SPŠ a SOU strojírenského ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Managementy obou škol jednaly o své budoucí spolupráci ve výchově budoucích zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, vše by mělo být spuštěno od školního roku 2020/2021.
 • "Jedná se o skutečnost, že řada žáků SŠTŘ by byla připravována v naší škole za úzké spolupráce s mladoboleslavskou školou a tito žáci by měli zajištěny stejné podmínky a benefity jako mají v Mladé Boleslavi", řekl k jednání zástupce ředitele SŠTŘ Ing. Karel Průcha.
 • V pondělí 26. srpna nastoupil do pracovní pozice učitel střední školy Milan Novák, který bude mít ve své kompetenci výuku technologie zpracování masa a odborný výcvik u oboru Řezník-uzenář.
 • Ve dnech 27-28. srpna proběhly v SŠTŘ opravné komisionální zkoušky a klasifikační přezkoušení.
 • Ve středu 28. srpna nastoupila do pracovní pozice učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Taťána Babijová, která bude na naší škole vyučovat ruský jazyk a základy společenských věd.
 • Ve čtvrtek 29. srpna proběhla obhlídka nového Střediska praktického vyučování, které bylo rekonstruováno v rámci projektu hradecko-pardubické aglomerace ITI. CIRI a řídící výbor ITI zastupovali pan Chmel a paní Kudynová.
 • Závěrečné jednání vedení společnosti COLAS a SŠTŘ Nový Bydžov proběhlo ve čtvrtek 29. srpna. Počínaje zářím 2019 se v SŠTŘ ve spolupráci se společností COLAS rozběhne výuka školního vzdělávacího programu "Operátor silničních strojů a zařízení".
  "Je to příklad vynikající spolupráce firmy a školy", řekl zástupce ředitele Ing. Karel Průcha.
 • Ve čtvrtek 29. srpna se pracovníci školy a bývalí zaměstnanci sešli na Barešově ranči v Lužci nad Cidlinou v rámci zahájení nového školního roku. 
 • V pátek 30. srpna proběhly úvodní pedagogické rady obou výukových center. Zásadní novinkou bude elektronizace veškeré pedagogické dokumentace na odborném výcviku, k tomuto tématu proběhla série školení. Na pedagogických radách byla rovněž řešena problematika GDPR.
 • Úsek praktického vyučování posílili od 2. září dva absolventi naší školy, Jiří Zikmund a Tereza Průchová. Oba dřívější studenti a nyní pracovníci SŠTŘ budou připravováni do pozic v rámci pedagogů praktického vyučování.
  "Jedná se o součást personální politiky naší školy, řada absolventů již v SŠTŘ pracuje a patří ke špičce našeho sboru. Navíc v současné době je velmi obtížné získat odbornou kvalifikovanou pracovní sílu. Naše školství je zahlceno spoustou těžko použitelných absolventů nejrůznějších oborů a na trhu práce chybí až zoufale technici, matematici, fyzikáři či učitelé odborného výcviku", konstatoval ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej.
 • V pondělí 2. září zahájil školní rok 2019/2020. Škola k tomuto datu eviduje více jak 400 žáků, ve škole ukončil svoji existenci obor Podnikání. SŠTŘ začíná rozvíjet nový obor odborného nástavbového studia "Technologie potravin".
 • V úterý 3. září rozběhlo svoji existenci zbrusu nově rekonstruované Středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde bude probíhat odborný segment výuky potravinářských a gastronomických oborů.
 • "Čeká nás ještě hodně práce, abychom vše doladili do patřičných parametrů", řekla k zahájení činnosti SPV jeho vedoucí Veronika Větrovská.
 • Ve středu 4. září jednali ředitel školy a vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou s managementem společnosti MASO Jičín. Vše směřovalo k dalšímu rozvoji oboru Řezník-uzenář.
 • Ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září proběhl adaptační kurz nových 1. ročníků. Pod vedením třídních učitelů se noví žáci zapojili do sportovních soutěží a absolvovali výlet do Českého ráje.
 • Úvodní cateringovou akcí školy byla příprava rautu na festival Fišerův Bydžov 2019, který proběhl v pátek 6. září.
 • V neděli 8. září se škola zúčastnila FOOD festivalu v Novém Bydžově, který je zaměřen na gastronomii regionu.
   Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školyFiremní den FARMET Česká Skalice - Senice u Poděbrad.

05. 09. 2019

Firma ZETEPA Boharyně pana Pavlíčka pořádala 5. září 2019, firemní den zemědělské techniky firmy FARMET Česká Skalice

Na pozemcích společnosti AGD Senice u Poděbrad uspořádala firma ZETEPA dne 5. září 2019 Firemní den zemědělské techniky firmy FARMET Česká Skalice. Této akce se zúčastnili i žáci 3. Z SŠTŘ Nový Bydžov oboru opravář zemědělských strojů. Pedagogický doprovod zajistili učitelé odborného výcviku Martin Kopřiva a Dobroslav Šmidrkal.

Přímo v akci bylo k vidění celkem 17 souprav i s odborným výkladem ke každému stroji.

Divize zemědělské techniky firmy FARMET se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zemědělských strojů, především pro zpracování půdy a setí. Jedná se o široký sortiment strojů, vesměs vlastního vývoje a konstrukce, určených pro moderní zemědělskou výrobu (radličkové a diskové podmítače, předseťové kombinátory, dlátové a hloubkové kypřiče, secí stroje, zásobníky kejdy, válce, pěchy).

V České republice hospodaří mnoho velkých, středních ale i malých zemědělských podniků a farem na různých typech půd od lehkých písčitých až po těžké jílovité, od rozsáhlých nížin až po členité podhorské oblasti. Tyto pestré půdní a klimatické podmínky vytvářejí širokou škálu požadovaných řešení technologií, které nám umožňují úspěšně vyvíjet stroje pro evropské i asijské trhy.

Farmet nabízí efektivní a spolehlivá řešení zpracování půdy a setí pro velké podniky ale i menší farmy, v pracovních záběrech od 2 do 16 metrů. 

Společnost FARMET úspěšně exportuje své výrobky do 27 zemí Evropy, Asie, severní Ameriky, Afriky a Oceánie. Ve všech exportních zemích prodává Farmet své výrobky prostřednictvím rozsáhlé sítě obchodních zástupců, kterou nadále posiluje.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

+;          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .