Informace pro závěrečné ročníky

Určeno žákům závěrečných ročníků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Doporučení školského poradenského zařízení, která má škola k dispozici, se nevztahují na uzpůsobení podmínek závěrečných zkoušek. Pro ukončování vzdělávání má žák, jako klient Pedagogicko-psychologické poradny, možnost požádat o vydání doporučení k přiznanému uzpůsobení závěrečné zkoušky. 

Pokud máte zájem o přiznání uzpůsobení podmínek závěrečné zkoušky, je nutné zajistit platná doporučení pedagogicko-psychologické poradny tak, aby byly škole doručeny nejpozději do konce měsíce března.

O případné podklady pro pedagogicko-psychologickou poradnu si požádejte buď písemně, na adrese  sstrnb.zapadlova@seznam.cz , nebo telefonicky na číslo 495 490 328 - Mgr. Marie Zapadlová.

 V případě, že máte zájem o nástavbové studium oboru s maturitní zkouškou, budete konat přijímací zkoušky. I pro přijímací zkoušky je možné uzpůsobení podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro přiznání uzpůsobení podmínek je také nutné doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení odevzdátespolu s přihláškou k dalšímu vzdělávání, nejpozději 1. března 2018.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .